Otvoren natječaj za dostignuća tvrtki u zaštiti okoliša

22. travnja 2021.

Foto: Pixabay

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini.

Natječaj je otvoren za poslovni sektor u pet kategorija: za upravljanje - za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava; za proizvode i usluge - za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koji daje značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju; za proces - za primjenu inovativnog rješenja u području procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj; za međunarodnu poslovnu suradnju; za poslovanje i bioraznolikost - za uspješan poslovni model, sustav upravljanja, proizvode i usluge ili za međunarodnu suradnju s državom u razvoju koja daje značajan doprinos zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i podržava prirodne ekosustave.

"Ovim natječajem želimo nagraditi one koji najviše pridonose zaštiti okoliša, ali i potaknuti ostale na promjenu dosadašnjeg načina poslovanja kako bi dali svoj doprinos u tranziciji prema klimatski neutralnom i resursno učinkovitom društvu", poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Hrvatskoj za jednu ili više kategorija. Obrasci za prijavu izrađeni su za svaku od pet kategorija i nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkim putem na e-poštu: nagrade2021@mingor.hr. Iznimno, prijava s popratnom dokumentacijom može se dostaviti osobno ili poslati na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti s napomenom "Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvarati!"

P.hr/I.G.