Nastavlja se trend pada nacionalne referentne stope

29. studenoga 2021.

Foto: Shutterstock

Hrvatska narodna banka objavila je nove vrijednosti indeksa nacionalne referentne stope (NRS) za treće tromjesečje 2021., a usporedba tih podataka s drugim kvartalom pokazuju da se nastavio trend pada gotovo svih podindeksa NRS-a.

Od 24 podindeksa NRS-a, u trećem tromjesečju 2021. godine smanjila se vrijednost svih podindeksa osim jednog koji se u praksi ne koristi, a njegova je vrijednost ostala nepromijenjena.

Kunski i eurski podindeksi smanjili su se za jedan do dva bazna boda (0,01 ili 0,02 postotna boda) s izuzetkom podindeksa 3M NRS3 EUR koji se smanjio za tri bazna boda (0,03 postotna boda).

Dva najzastupljenija podindeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima, podindeksi 6M NRS1 EUR i 6M NRS1 HRK, smanjili su se u trećem tromjesečju 2021. godine za jedan bazni bod svaki, te sada 6M NRS1 EUR iznosi 0,09 posto a 6M NRS1 HRK iznosi 0,10 posto.

Nacionalna referentna stopa (NRS) jest implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka i štednih banaka.

 Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.

P.hr/I.G