Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja na e-Savjetovanju

11. svibnja 2022.

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede je uputilo u postupak e-Savjetovanja Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine i Akcijski plana provedbe za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Prerada drva i proizvodnja namještaja od strateške su važnosti za nacionalno gospodarstvo i ovaj dokument predstavlja kontinuitet politike Vlade Republike Hrvatske u strateškom planiranju njihova razvoja, dokument kojim se u obzir uzimaju razvojni smjerovi i strateški ciljevi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a izrađen u suradnji sa svim ključnim dionicima, posebno s realnim sektorom.

Nacionalni plan predviđa transformaciju prerade drva i proizvodnje namještaja kroz podizanje produktivnosti na klimatski pametan i održiv način, kroz nove digitalne tehnologije i inovacije, jačanje konkurentnosti, vidljivosti i tržišne prepoznatljivosti kao i doprinos ravnomjernom regionalnom razvoju, razvoju potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, pretočeno u četiri posebna cilja za čiju je provedbu definirano ukupno 19 mjera.

Savjetovanje je otvoreno do 10. lipnja 2022.

P.hr/I.G