Na snazi nova pravila o ravnoteži poslovnog i privatnog života

2. kolovoza 2022.

Foto: Shutterstock

Od danas su države članice Unije obvezne primjenjivati pravila EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, usvojena 2019. godine.

Ovim se pravilima utvrđuju minimalni standardi za očinski dopust, roditeljski dopust i dopust za skrbnike. Njima se utvrđuju i dodatna prava kao što je pravo na traženje fleksibilnih radnih uvjeta, što će osobama čiji se podaci obrađuju pomoći da nastave karijeru i obiteljski život bez odricanja od jednog od ovih dvaju područja.

Uz postojeća prava na rodiljni dopust, uvođenje tih novih pravila, ističu iz Europske komisije, ključan je korak prema izgradnji Unije ravnopravnosti.

Razlozi neuključenosti žena na tržište rada

Stopa zaposlenosti žena u Uniji općenito je 10,8 posto niža od stope zaposlenosti muškaraca. Uz to, radi tek 68 posto žena s obvezama skrbi, u usporedbi s 81 posto muškaraca s istim odgovornostima. Direktivom se radnicima osiguravaju razdoblja dopusta za skrb o članovima obitelji kojima je potrebna pomoć i općenito se osigurava da roditelji i skrbnici mogu uskladiti poslovni i privatni život.

Istraživanja pokazuju kako Europljanke na kućanske poslove troše dvostruko više vremena nego njihovi partneri, čak i ako su njihovi partneri nezaposleni, dok Eurostat navodi kako je upravo takva preraspodjela kućanskih poslova glavnim razlogom neuključenosti žena na tržište rada.

Takva nerazmjerna raspodjela obveza među ženama i muškarcima navela je Europsku uniju na poboljšanje zakonskih okvira kako bi se ta nejednakost ispravila i kako bi se poboljšao status žena, odnosno muškarci više uključili u izvršavanje kućanskih poslova. 

Direktiva iz 2019. propisuje minimum koje zemlje članice moraju zadovoljiti, a za očeve predviđa obveznih 10 dana plaćenoga očinskog dopusta prilikom rođenja djeteta te dva mjeseca neprenosivoga plaćenog roditeljskog dopusta.

Za zaposlene osobe koje radi teškoga zdravstvenog stanja njeguju člana obitelji ili osobu koja u kućanstvu živi s njima, prema Direktivi, predviđeno je pet dana plaćenog dopusta godišnje.

Također, zaposleni roditelji ili osobe koje skrbe o bliskoj osobi mogli bi zatražiti i prilagodbu radnih uvjeta uključujući, gdje je to moguće, i rad na daljinu ili fleksibilne radne uvjete, a poslodavci će morati uzeti u obzir i posebne potrebe roditelja djece s invaliditetom ili dugotrajnom bolešću te potrebe samohranih roditelja.

 

 

P.hr/I.G.