Elektra Zagreb u napredne mreže ulaže 90 milijuna kuna

26. ožujka 2021.

Foto: HEP ODS

HEP Operator distribucijskog sustava u sklopu Pilot-projekta uvođenja naprednih mreža na distribucijskom području Elektre Zagreb uložit će 90 milijuna kuna. Riječ je o projektu  ukupne vrijednosti 176,83 milijuna kuna, a čak 149,95 milijuna kuna, odnosno 85 posto, čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

"Ciljevi ovog projekta obuhvaćaju povećanje učinkovitosti distribucije električne energije, povećanje pouzdanosti napajanja, povećanje broja korisnika s pristupom naprednoj mreži te osiguranje preduvjeta za integraciju distribuiranih izvora. U tijeku su velike promjene u sektoru prometa i tranzicija prema uporabi goriva prihvatljivih za okoliš. U Strategiji energetskog razvitka RH predviđa se udio električnih i hibridnih vozila do 2030. od 2,5 do 4,5 posto te udio od 30 do 85 posto do 2050. godine. Povećanje potrošnje električne energije zbog povećanja udjela električnih vozila u prometu može narušiti, ali i pridonijeti navedenim ciljevima. Posredstvom punionica električna vozila mogu sudjelovati u regulaciji frekvencije, napona, djelatne i jalove snage u mreži te su neizostavan dio naprednih mreža u budućnosti", istaknuo je Hrvoje Pandžić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba.

Automatizacija srednjonaponske mreže

U sklopu Pilot-projekta, HEP ODS-a ulaže u tri funkcionalna područja napredne elektrodistribucijske mreže: naprednu mjernu infrastrukturu, razvoj i optimizaciju konvencionalne mreže te automatizaciju srednjonaponske mreže u pet područja (Elektroslavonija Osijek, Elektra Zagreb, Elektrodalmacija Split, Elektra Zadar i Elektrojug Dubrovnik) od ukupno 21 distribucijskog područja HEP ODS-a.

Projekt obuhvaća uspostavu napredne mjerne infrastrukture koja će omogućiti praćenje potrošnje električne energije, aktivno upravljanje potrošnjom na razini krajnjih korisnika, precizniji izračun gubitaka te lociranje područja s povećanim gubicima u distribucijskoj mreži. S tom će se svrhom u 6.125 transformatorskih stanica ugraditi sumarna brojila, a kod krajnjih će se kupaca 24.000 postojećih brojila zamijeniti onim naprednima.

Na području Elektre Zagreb ugradit će se 10.000 naprednih brojila kod krajnjih korisnika i 3.041 brojilo u transformatorskim stanicama. Razvoj i optimizacija konvencionalne mreže obuhvatit će zamjenu postojećih 449 transformatora novim, energetski učinkovitijim, što će pridonijeti smanjenju tehničkih gubitaka. Na području Elektre Zagreb ugradit će se 248 energetski učinkovitih transformatora što je više od 50 posto u odnosu na ukupan broj transformatora koji će se ugraditi u ovom projektu.

Automatizacija srednjonaponske mreže obuhvatit će ugradnju 670 daljinski upravljivih uređaja u dubini mreže što će povećati pouzdanost napajanja smanjenjem trajanja neplaniranih prekida te stvoriti tehničke preduvjete za širu integraciju obnovljivih izvora u elektrodistribucijsku mrežu. Na području Elektre Zagreb ugradit će se 143 daljinski upravljive rastavne sklopke i 48 daljinski upravljivih sklopnih blokova.

"Provedba Pilot-projekta uvođenja naprednih mreža pridonijet će pouzdanosti napajanja električnom energijom na distribucijskom području Zagreb. Projektna aktivnost Napredna mjerna infrastruktura primijenit će se u svim jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji i obuhvatiti 420.000 korisnika mreže. U sklopu ovog projekta u Elektri Zagreb zamijenit će se 248 postojećih transformatora energetski učinkovitim transformatorima sa smanjenim gubicima. Od ukupnog broja transformatora koji se mijenjaju u Elektri Zagreb biti će zamijenjeno i 70 posto onih transformatora koji su tijekom potresa (zagrebačkog i petrinjskog) ispali iz pogona te će se na taj način povećati pouzdanost napajanja električnom energijom krajnjih korisnika mreže", zaključio je direktor Elektre Zagreb Anton Marušić.

P.hr/I.G.