O pružanju usluga smještaja ovisi egzistencija mnogih obitelji

21. svibnja 2020.

Martina Nimac Kalcina/ Foto: HGK

Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK, ističe da se, zahvaljujući volonterskom angažmanu svojih članova, Zajednica stalno bori za bolje uvjete poslovanja obiteljskog smještaja. Tako je, kaže, i u redovnim situacijama, a pogotovo u ovoj kriznoj i izvanrednoj situaciji.

Rezultati ankete

“U skladu s time organizirali smo anketu putem HGK. Pitanja su bila usmjerena na detektiranje utjecaja krize izazvane pandemijom koronavirusa na poslovanje obiteljskog smještaja. Rezultati ankete potvrdili su da su gotovo polovina domaćina umirovljenici te je nužno da se njima otpišu obvezna davanja na temelju registriranog smještaja. Također, pokazalo se da je veliki broj ispitanika otvorio tvrtke ili obrte radi poboljšanja ponude svojim gostima raznoraznim dodatnim sadržajima: izletima, iznajmljivanjem brodova, bicikala, skutera, transferima, konobama... Anketa koju smo proveli direktan je dokaz o postojanju izuzetno velikog broja obitelji čija egzistencija izravno ovisi o pružanju usluga smještaja", pojašnjava Martina Nimac Kalcina.

Nadodaje da je, zahvaljujući rezultatima ankete i svima onima koji su slali svoje prijedloge, Zajednica obiteljskog turizma HGK sastavila popis i prijedlog mjera za pomoć obiteljskom smještaju u situaciji izazvanom pandemijom. Ti prijedlozi dostavljeni su 16. ožujka Ministarstvu turizma. "S obzirom na to da se situacija svakodnevno mijenja, aktivni članovi Zajednice u međusobnom su kontaktu tako da, u skladu s promjenama okolnosti, predlažu nadležnim tijelima potrebne mjere i akcije. Kako bismo što lakše prebrodili ovu kriznu situaciju te kvalitetnije vodili svoje buduće poslovanje, nužna je suradnja svih aktera. Pogotovo je nužno zajedništvo i povezanost što većeg broja domaćina radi razmjene informacija", naglašava Martina Nimac Kalcina, koja je i ovim putem pozvala  sve domaćine da se jave svojim županijskim gospodarskim komorama i ostave svoje kontakt-podatke, kako bi bili informirani o svim novostima koje se odnose na usluge smještaja u domaćinstvima, a i sami sudjelovali u radu Zajednice.

Važniji zahtjevi

Zajednica obiteljskog turizma HGK, između ostalog, predložila je dogovor s bankama o uvođenju moratorija na sve obveze plaćanja preuzete iz ugovora o kreditu i pozajmicama povezanim s turizmom na minimalni rok od šest, a ovisno o sezoni možda i na rok od 12 mjeseci. Postavili smo i jedan uvjet: da se rate nakon moratorija ne povećavaju te da se omogući produljenje rokova otplate postojećih kredita. Zatražili smo da se donese moratorij na rate osiguravajućih društava u vezi s predmetnim kreditima te moratorij i otpis plaćanja paušalnog poreza, turističke pristojbe", otkriva Martina Nimac Kalcina. Pojasnila je kako je za ovu godinu zatražen minimalan zakonom propisan iznos turističke članarine svim iznajmljivačima, i to neovisno o odlukama jedinica lokalnih samouprava.

"Zatražili smo da se izvan snage stavi važeći Pravilnik o godišnjemu paušalnom iznosu članarine turističkoj zajednici, odnosno da se odgodi njegova primjenu do iduće godine. Uputili smo i zahtjev jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava te povezanim tvrtkama da se oslobode režija kategorizirani smještajni objekti, a koje se naplaćuju u fiksnome paušalnom iznosu. To se odnosi na komunalne naknade, odvoz smeća, vodu, uređenje voda, kanalizaciju, struju, plin, HRT preplatu… Zatražili smo odgodu rokova rekategorizacije za objekte kojima istječe rok ove godine, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Nadalje, zatražili smo omogućavanje likvidnosti domaćina putem kredita s niskokamatnim stopama. Jedan od prijedloga jest i to da se postojeća HBOR-ova linija kredita za fizičke osobe iznajmljivače namijenjena rekategorizaciji i podizanju kvalitete samo prenamijeni. Zatim smo zatražili uključivanje predstavnika Zajednice obiteljskog smještaja u sve važnije rasprave i odluke povezane s turizmom. Uz sastavljanje prijedloga za pomoć, Zajednica obiteljskog turizma HGK sudjelovala je u aktivnostima koje su se odnosile na sastavljanje preporuka za rad tijekom epidemije COVID-a 19. Nadamo se što bržem prestanku ove krize i oporavku turizma te ćemo, u skladu s daljnjim razvojem situacije, nastojati i dalje svojom suradnjom dolaziti do zajedničkih stavova i prijedloga za što bolji status naših domaćina", istaknula je Martina Nimac Kalcina.

Kazala je i kako su neke od predloženih mjera već potpuno ili djelomično prihvaćene zahvaljujući aktivnom radu Zajednice i razumijevanju resornog ministarstva.

 

Jozo Vrdoljak