'Krvna slika' i trendovi sektora financijskih usluga u Hrvatskoj

24. studenoga 2021.

Foto: Pixabay

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) na kraju listopada 2021. imali su ukupno 2.100.579 članova, što je 4.036 članova (0,19 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 5.067 novih članova, ili njih 94,7 posto, automatizmom rasporedio Regos, ističe se u izvještaju koji je objavila HANFA. 

Neto imovina na kraju listopada 2021. povećala se za 1,1 posto na mjesečnoj razini te je iznosila 130,5 milijardi kuna. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,7 posto za kategoriju A, 0,8 posto za kategoriju B te -0,02 posto za kategoriju C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada iznosila su 82,2 milijarde kuna što je 63 posto ukupne imovine. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,6 posto, a ulaganja u strane dionice 9,1 posto ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,8 milijardi kuna. Novac i depoziti činili su u listopadu 4,1 posto imovine, odnosno 5,4 milijarde kuna, što je za 12,1 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Treći stup mirovinske štednje

U listopadu 2021. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5  posto, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se za 0,2 posto, čime su spomenuti fondovi imali 348.464, odnosno 45.588 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 62,3 milijuna kuna što je 13,3 posto više nego prethodni mjesec. U listopadu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunana bruto premija u 10 mjeseci 2021. iznosila je 9,9 milijardi kuna od čega se 2,4 milijarde ili 24,3 posto odnosi na premiju životnih osiguranja, a 7,5 milijardi kuna ili 75,7 posto na premiju neživotnih osiguranja.

Na godišnjoj se razini ukupna zaračunana bruto premija povećala za 12 posto, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,6 posto, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 10 posto.

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 2021. iznosio je 403,1 milijun kuna i bio je 25,8 posto veći nego prethodni mjesec. Redovni promet obveznicama iznosio je 28,9 milijuna što je mjesečni rast od 79 posto, dok je redovni promet dionicama iznosio 204,4 milijuna kuna. Najviše se trgovalo u listopadu dionicom HT-a, kojom je ostvaren promet od 27,92 milijuna kuna.

HANFA ilustracija listopad 2021

Investicijska društva i fondovi

U trećem tromjesečju 2021. poslovalo je 26 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno sedam investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i šest društava za upravljanje investicijskim fondovima.

Najveći tromjesečni rast od 4,4 posto zabilježila je imovina kojom upravljaju kreditne institucije, zatim imovina kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima te imovina kojom upravljaju investicijska društva.

Nastavljen je i trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 14,1 posto, odnosno 111,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U listopadu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,7 milijardi kuna te je bila 0,85 posto viša nego prethodni mjesec.

Leasing i faktoring društva

Ukupna aktiva 15 leasing društava na kraju trećeg tromjesečja 2021. iznosila je 20,3 milijarde kuna što na godišnjoj razini predstavlja pad od 1,75 posto. Sveobuhvatna dobit leasing društava viša je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 181,6 milijuna kuna te je iznosila 307 milijuna.

I u trećem tromjesečju 2021. nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednost aktivnih ugovora, i to 3,8 posto u segmentu operativnog, odnosno 0,6 posto u segmentu financijskog leasinga.

Krajem trećeg tromjesečja 2021. u sektoru faktoringa poslovala su četiri faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 330,4 milijuna kuna što je 12,6 posto manje nego u istom razdoblju 2020., a ukupna dobit 5,3 milijuna kuna što je godišnji rast od 43,8 posto. U volumenu transakcija i dalje je dominantan klasični faktoring kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju trećeg tromjesečja iznosio 69,4 posto potraživanja.    

P.hr/I.G.