Končar nastavio stabilan trend poslovanja

15. travnja 2021.

Goran Kolak /Foto: KONČAR

Na sjednici Uprave i Nadzornog odbora Končar Elektroindustrije usvojeni su revidirani financijski izvještaji za 2020. godinu, koja je u velikoj mjeri obilježena dvama čimbenicima – utjecajem pandemije uzrokovane koronavirusom i imenovanjem Uprave u novom sastavu.

Dugotrajna borba protiv pandemije koronavirusa i mjere fizičkog distanciranja te ograničavanja kretanja ljudi i opreme nastavljaju se i dalje. Grupa Končar pokazala se otpornom na krizu i u 2020. godini ostvarila odlične rezultate i zadane planove.

Brzom reakcijom i stalnim prilagođavanjem na otežane uvjete poslovanja, uz predanost svojih zaposlenika, kompanija je ostvarila konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 2,9 milijardi kuna, što je 161,6 milijuna kuna ili 5,7 posto više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2019. godine.

Udio izvoza i dalje kontinuirano raste te je u 2020. godini dostigao 62 posto. Ostvarena je dobit prije kamata, poreza i amortizacije u iznosu od 182,8 milijuna kuna, što je 36,9 posto više od ostvarenog u 2019. godini. Ako uključimo utjecaj jednokratnih stavki vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine, normalizirana EBITDA iznosi 219,9 milijuna kuna. Normalizirana EBITDA marža iznosi 7,4 posto. Ugovoreno je novih poslova u iznosu od 3,74 milijarde kuna.

Book-to-bill ratio, novougovoreni poslovi u odnosu na realizirane u tekućoj godini, iznosi 1,26. Backlog na kraju 2020. godine iznosi 4,1 milijardu kuna i veći je 22,8 posto u odnosu na stanje na početku godine.

Uprava društva, koja je u novom sastavu započela s radom početkom 2020. godine, pokrenula je izradu Integralne strategije Grupe 2020+ i utvrdila strateške prioritete za naredno razdoblje. Oni su fokusirani na razvojno-inovacijski potencijal Grupe, ključne proizvodne kapacitete i njihovu modernizaciju te daljnje jačanje sinergije cijele Grupe.

U narednom razdoblju Grupa Konačar veliki potencijal vidi u obnovljivim izvorima energije te dodatnom smanjenju štetnog utjecaja na okoliš, ali i iskoraku u digitalizaciji postojećih proizvoda i usluga te proizvodnih kapaciteta. Osigurana likvidnost, niska razina zaduženosti te dobra ugovorenost za godine koje slijede zasigurno će olakšati ostvarenje predviđenih planova i ciljeva.

P.hr/I.G.