Koje su obveze poslodavca kod rada od kuće

24. svibnja 2020.

Zbog pandemije koronavirusa rad od kuće silom prilika za mnoge je postao uobičajeni način obavljanja posla. Kada se stvari vrate u normalu, neki će poslodavci zaposlenicima omogućiti daljnji stalni ili povremeni rad od kuće.

Zakon o radu predviđa mogućnost rada na izdvojenomu mjestu rada, kada radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u nekome drugom prostoru koji nije u vlasništvu poslodavca. U ovom sučaju izuzetak su poslovi s posebnim uvjetima rada koji se ne mogu obavljati na izdvojenomu mjestu.

Odredbom članka 17. Zakona o radu propisuje se da ugovor koji se sklapa za rad na izdvojenomu mjestu sadrži i dodatne, izrijekom navedene, podatke.

Uz uobičajene podatke koje treba imati, svaki ugovor o radu mora sadržavati i sljedeće:

- podatke o radnom vremenu
- podatke o opremi i alatima potrebnima za obavljanje poslova, a koje je poslodavac dužan osigurati, instalirati i održavati
- podatke o korištenju vlastitih uređaja, alata i druge opreme zaposlenika i naknadama koje je u vezi s tim dužan isplatiti poslodavac
- isplatu naknade eventualnih drugih troškova povezanih s obavljanjem poslova.

Kako to propisuje Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, bez obzira na to gdje zaposlenik obavlja ugovorene poslove, poslodavac je dužan voditi evidenciju. Za vođenje evidencije o radnom vremenu može biti zadužen i sam zaposlenik, ali odgovornost za vođenje evidencije uvijek je na poslodavcu koji, u slučaju da nije pravilno vođena, može prekršajno odgovarati.

Svi posodavci koji su zaposlenike iz ureda poslali da radne zadatke obavljaju od kuće, trebaju napraviti izmjene ugovora o radu, dodati potrebnu klauzulu, posebno u slučajevima kada će zaposlenik i u budućnosti raditi od kuće.

Ako to ne učine, novčano neće biti kažnjeni, a inspektorat rada bi im mogao izreći upravnu mjeru i naložiti sklapanje izmjena ugovora o radu.

 

P.hr/I.B.