Izazovi i ključni zadaci u različitim modelima rasta tvrtki

25. srpnja 2019.

Ekonomski teoretičari na različite načine označavaju faze rasta kompanija, no ipak puno je zajedničkih elemenata. Uspoređujemo neke od tih modela

Foto: Pexels

Životni ciklus nije samo biološki fenomen, s njim se srećemo u brojnim drugim sferama društva pa tako i u gospodarstvu. Kao što se čovjek rodi, raste, dosegne zrelost, ostari i na kraju umre, takve iste faze prolaze cijele industrije, tvrtke i proizvodi s razlikom da je ljudski vijek ograničen na pojedinca, dok su tvrtke mogu živjeti generacijama. Neke tvrtke izgore u svojoj prvoj godini poslovanja unatoč idejama i dobroj reakciji kupaca. Poslovanje i vođenje tvrtke nije za nestrpljive i one koji žele biti najbrži te sprintom doći do cilja, poslovanje je za najizdržljivije i najupornije. Biznis je posao za maratonce.

Ekonomski teoretičari na različite načine označavaju faze rasta kompanija, no ipak puno je zajedničkih elemenata. Uspoređujemo neke od tih modela:

Ichak Adizes

Rana faza rasta

Tendencija da se učini što više, na što više strana. Orijentiranost na prodaju s premalo pažnje na profitabilnosti. Neadekvatna struktura, sustavi i planiranje. Poduzeće je preraslo sposobnosti poduzetnika.

Kasna faza rasta

Poduzeće samo pronalazi svoj put mimo vlasnika, uspostavlja vlastitu viziju te se fokusira na ciljeve. Naglasak je na profitu. Sustav i strukture se razvijaju te postoji potreba za menadžerskom edukacijom.

Ključni zadaci

Delegiranje, tranzicija prema profesionalnom menadžmentu i decentraliziranoj strukturi. Razvoj efikasnih procesa uz ravnotežu kontrole i kreativnosti. Razvoj i održavanje strategije koja se fokusira na ciljeve i dovodi do dugoročne efikasnosti.

Neil C. Churchill

Rana faza rasta

Prosječan profit i dostatan tijek novca. Vlasnik provodi manje vremena radeći, a sve više upravljajući. Funkcijski menadžeri i prvi profesionalni menadžeri dolaze u poduzeće. Postoje osnovni sustavi i bazično planiranje. Strategija je održavanje statusa quo.

Kasna faza rasta

Generiranje gotovine i osiguravanje fi nancija za rast. Kontrole troškova i profi tabilnosti. Zapošljavanje kvalitetnih menadžera za rast. Implementacija sustava i planiranje za budućnost. Strateško planiranje s ključnim menadžerima dok je operativna razrada delegirana. Decentralizacija.

Ključni zadaci

Kvalitetni kadar, planiranje i sustavi moraju biti spremni prije nego li su potrebni. Povećava se potreba za delegiranjem i profesionalnim menadžmentom. Upravljanje tokovima novca za financiranje rasta.

Stephen C. Harper

Rana faza rasta

Generiranje profi ta. Orijentiranost na prodaju uz manji fokus na efi kasnost, kvalitetu, kontrolu. Delegiranje kao posljedica nedostatka vremena. Interno promovirani menadžeri s nedostatkom adekvatnih vještina. Problemi suradnje među odjelima.

Kasna faza rasta

Veličina i kompleksnost zahtijevaju sofi sticiranije menadžere. Tenzije između profesionalnog menadžmenta i poduzetnika, zaposlenika i klijenata. Konkurentski pritisci zahtijevaju konkurentnije ponude. Novi proizvodi/usluge. Proaktivno planiranje zamjenjuje reaktivni pristup.

Ključni zadaci

Delegiranje autoriteta supervizorima i investiranje u ključne talente u menadžmentu. Uspostavljanje konkurentske unikatnosti odmakom i ponudom temeljenom na više od jednog proizvoda/usluge. Razvoj proaktivnog planiranja i usklađivanje odjela.

Eric Flamholtz

Rana faza rasta

Brzi rast prodaje i zaposlenih uzrokuje ograničenje resursa i sputava sustav.

Kasna faza rasta

Tranzicija prema profesionalnom menadžmentu. Formaliziranje ciljeva, odgovornosti, sustava i planiranja.

Ključni zadaci

Razvoj sustava i pronalaženje dodatnih resursa. Izgradnja profesionalne organizacije uz zadržavanje poduzetničke orijentacije. Uspostava sustava planiranja i kontrole.

Larry E. Greiner

Rana faza rasta

Delegiranje. Uvođenje funkcionalne organizacijske strukture – specijalizacija poslova. Uvođenje sustava i standarda. Formalna komunikacija.

Kasna faza rasta

Povećano delegiranje sa smanjenom direktnom komunikacijom prema top-menadžmentu (MBE). Motivacija putem sustava nagrađivanja. Teškoće pri koordinaciji i kontroli posljedično povećavaju stupanj decentralizacije.

Ključni zadaci

Prepoznavanje svake faze i trenutka kada je promjena potrebna. Rješenja su različita na različitim razinama. Revolucija predstavlja platformu za promjenu i nove prakse. Priprema menadžmenta na rješavanje problema i prilagodbe na sljedeću fazu rasta.

P.hr