Kako riješiti međunarodne trgovinske sukobe?

12. srpnja 2019.

Na globalnoj sceni su pred nama brojni izazovi. Rastuće trgovinske tenzije Kine i SAD-a nepovoljno utječu na međunarodnu trgovinu i stvaraju nove rizike i izazove za svjetsko gospodarstvo, pa tako i hrvatsko. Rast svjetskog gospodarstva usporava, a globalni je protekcionizam u porastu. Stoga je za ICC imperativ pronalazak rješenja za nove potrebe naših članica u 21. stoljeću, rečeno je na svečanoj sjednici Skupštine povodom obilježavanja 100. godišnjice osnivanja Međunarodne trgovačke komore (ICC) i 15. godišnjice osnivanja ICC-ja Hrvatska.

ICC Hrvatska svojim radom pridonosi provedbi politika koje su vrlo važne, poput trgovinske i investicijske politike. Važnu ulogu igraju i u vansudskom rješavanju sporova, a sve to pridonosi razvoju gospodarstva i boljem standardu naših građana.

Međunarodna trgovačka komora osnovana je 1919. godine u Parizu i predstavlja najveću svjetsku poslovnu organizaciju koja zastupa interese svjetske poslovne zajednice prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim narodima. Danas djeluje putem 93 nacionalna odbora koji zajedno s izravnim članovima diljem svijeta obuhvaćaju globalnu mrežu od 6,5 milijuna tvrtki u više od 130 zemalja.

 

Krešimir Sočković