Kako doći do potpora za samozapošljavanje?

27. rujna 2019.

Krešimir Sočković

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda za zapošljavanje.

Mogu je koristiti nezaposlene osobe koje žele započeti posao, oni koji se žele udružiti u posao i poslovni subjekti koji žele proširiti svoje poslovanje.

Mjera traje 12 mjeseci, a moguće je dobiti različite vrijednosti potpore. Potpore za samozapošljavanje mogu biti od 55 do 70 tisuća, ako uključuju i stručno osposobljavanje. Za otvaranje obrta i slobodne profesije do dvije osobe mogu dobiti 110 tisuća, do 4 osobe 220 tisuća kuna, i za zadruge za 5 osoba 275 tisuća kuna.

Veći iznos potpore dodjeljuje se za ove djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50 posto iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50 posto iznosa potpore. Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

Za korištenje potpora nužno je napraviti planove poslovanja ili poslovne planove, te troškovnik i potrebno je proći savjetovanja o samozapošljavanju.