Kako se ispravno deklarira hrana?

17. lipnja 2020.

Foto: Shutterstock

Označavanje hrane najvažniji je trenutak u komunikaciji proizvođača hrane s potrošačem. Zato deklaracija mora biti lako razumljiva, vidljiva i jasno čitljiva, ispisana tako da ne obmanjuje potrošača.

Postoje razlike u deklariranju zapakirane i nezapakirane hrane. Za označavanje zapakirane hrane od prosinca 2014., uz iznimku odredaba koje se odnose na nutritivnu deklaraciju koje se primjenjuju od prosinca 2016., primjenjuju se Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani i Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/775 koja se primjenjuje od 1. travnja ove godine. Za označavanje nezapakirane (nepretpakirane) hrane primjenjuje se Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (144/14, 64/20).

Zapakirani proizvodi, namijenjeni krajnjem potrošaču, sastoje se od proizvoda i ambalaže.  Za označavanje zapakiranih proizvoda odgovoran je subjekt u poslovanju hranom koji je naveden na ambalaži.

Nezapakirana hrana je ona koja se na tržište stavlja u nezapakiranom obliku ili se pakira na prodajnome mjestu na zahtjev potrošača.
Za označavanje nezapakirane hrane odgovoran je subjekt u poslovanju s hranom koji hranu prodaje krajnjem potrošaču.

Kod zapakirane hrane obvezni podaci su:

• naziv hrane koji je za većinu proizvoda propisan posebnim propisima
• popis sastojaka u kojem se navode svi sastojci proizvoda (obvezno je istaknuti alergene sastojke)
• neto količina u jedinicama za mjerenje mase (g, kg) za obujam ili ako se radi o tekućini (ml, cl, l)
• rok trajanja kod namirnica koje nisu lako pokvarljive navodi se "najbolje upotrijebiti do", a kod namirnica koje su lako pokvarljive navodi se "upotrijebiti do"
• posebni uvjeti čuvanja ili upotrebe navode se kad proizvođač smatra da bez njih hrana ne bi bila pravilno čuvana
• hranjive vrijednosti (nutritivna deklaracija ili tablica hranjivih vrijednosti)
• dodatni zahtjevi označavanja koji su propisani drugim propisima, primjerice, serija, udio voća u pekmezu, udio voća u voćnom soku...
• ime ili naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom
• zemlja ili mjesto podrijetla.

Na nezapakiranoj hrani deklaracija treba sadržavati naziv hrane, popis prisutnih alergena, ime i adresu proizvođača, rok upotrebe i zemlju podrijetla.

Subjekt u poslovanju s hranom ne smiju mijenjati informacije o hrani ako bi te informacije mogle dovesti krajnjega potrošača u zabludu ili na ikoji drugi način smanjiti razinu zaštite potrošača i njegovu mogućnost da bude informiran pri odabiru (odgovorni su za sve promjene informacija koje prate hranu); moraju osigurati sukladnost sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani i odgovarajućih nacionalnih propisa koji se odnose na njihove djelatnosti te su dužni provjeriti jesu li ti zahtjevi ispunjeni; moraju osigurati da se informacije o nepretpakiranoj hrani namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane i trgovini na malo, prenesu subjektu u poslovanju s hranom koji zaprima hranu, kako bi se prema potrebi, obvezne informacije mogle pružiti krajnjem potrošaču, pojašnjavaju u Sektoru za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore.

Novost je da će potrošači u rashladnim vitrinama u mesnicama moći pročitati podatak o zemlji podrijetla za svinjsko, ovčje, kozje i meso peradi, odnosno informaciju u kojoj je zemlji životinja uzgojena i zaklana, a što je do sada bila obveza samo za goveđe meso.

Pravila prakse poštenog informiranja sada su jasno propisana i za nezapakiranu hranu, tako da informacije moraju biti točne, jasne i lako razumljive potrošaču i ne smiju biti obmanjujuće glede karakteristika hrane, podrijetla, prirode, načina proizvodnje itd. Tako se hrani ne smiju pripisivati učinci ili svojstva koja ta hrana nema, primjerice, da taj proizvod liječi. Neće se smjeti niti upućivati na posebne karakteristike neke hrane kada u stvarnosti sva slična hrana posjeduje te karakteristike.

Također, pojašnjavaju u Sektoru za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK, dodatno je propisana obveza da, u slučaju hrane koja se na zahtjev potrošača pakira na prodajnome mjestu i hrane koja je pretpakirana za izravnu prodaju, potrošaču moraju biti dostupne informacije o nazivu hrane, roku trajanja ("upotrijebiti do") te tvarima i proizvodima koji izazivaju alergije ili intolerancije, i u trenutku isporuke, a ne samo na prodajnom mjestu. Izraz „gdje je primjenjivo“, koji je naveden u odredbi, pojašnjavaju, daje određenu fleksibilnost u primjeni propisane odredbe, u smislu da se ista ne primjenjuje u pojedinim slučajevima gdje objektivne i tehničke mogućnosti ne dopuštaju njenu primjenu, odnosno u slučajevima gdje ne postoji mogućnost tiskanja vagarinskih etiketa, primjerice, ulična prodaja, tržnice, pekare i maloprodajni objekti gdje postoje tehnička ograničenja vage i sl.

U skladu s navedenim izmjenama Pravilnika revidiran je i postojeći Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani. Vodič je izrađen radi boljeg razumijevanja i pravilne te ujednačene primjene odredbi Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani u praksi, a namijenjen je subjektima u poslovanju s hranom koji krajnjem potrošaču nude ili prodaju nepretpakiranu hranu te osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola.

 

P.hr/I.Barać