Kako će poslodavci obračunati plaću za prosinac 2022.?

13. srpnja 2022.

Foto: Shutterstock

S obzirom na to da se plaća i ostale naknade za prosinac 2022. isplaćuju od 1. siječnja 2023., postavlja se pitanje kako će se obračunavati plaća za posljednji mjesec u ovoj godini. Na službenoj stranici www.euro.hr, u rubrici namijenjenoj poduzetnicima, stoji odgovor - plaća će se obračunavati u eurima.

"Da bi se plaća za prosinac 2022. zajedno sa svim davanjima mogla isplatiti u eurima, potrebno je obračunati plaću u eurima. Obveza za obračunanu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kunama. Upravo zbog toga iznos bruto I potrebno je preračunati u kune i iz njega izračunati iznos svih stavki plaće u kunama", pojašnjava se.

Po zaključenju poslovne godine 2022., obveza za plaću za prosinac 2022. prenosi se u početno stanje 2023. te se preračunava u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Nakon isplate plaće u euru u siječnju 2023., zatvaraju se prenesene obveze iz 2022. Obrazac JOPPD odnosno izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, koji prema posebnim propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka ima oznaku izvješća 22xxx, podnosi se u kunama, a obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u eurima.

Obračun plaća i ostalih naknada za prosinac 2022. i za 2023. koje se isplaćuju u siječnju 2023. izvršavaju se u eurima, a jednako je tako važno znati da se korekcije i nadopune JOPPD-a podnose u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac.

 

P.hr/I.G.