Kako će EU raspolagati svojim novcem do 2027. godine?

14. veljače 2020.

Ilijana Grgić

Proračun Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. bio je na razini jedan posto bruto nacionalnog dohotka, odnosno od 130 do 150 milijardi eura godišnje.
Izlazak Velike Britanije iz Unije dodatno je otežao pregovore oko novoga financijskog okvira 2021. - 2027. Bogatije članice, koje su veliki neto uplatitelji, zalažu se za to da se europski budžet ne povećava i da uplate budu na dosadašnjoj razini, dok se manje i siromašnije članice bore da taj postotak bude veći.

Predsjednik Europskoga revizorskog suda Klaus-Heiner Lehne pojasnio je da sud, uz to što kontrolira regularnost plaćanja, u smislu legalnosti i matematičke ispravnosti, u sve većoj mjeri obraća pažnju i na to postižu li plaćanja svoju svrsishodnost. Uvjeren je kako će razgovori o proračunu ipak rezultirati kompromisom.

U novome sedmogodišnjem proračunu treba pronaći način kako zatvoriti dio prihodovne strane zbog odlaska Velike Britanije te osigurati dodatna sredstva za financiranje prioriteta kao što su zaštita granica, migracija i obrambene politike.

Stoga se predlaže i rezanje nekih tradicionalnih politika poput kohezijske i zajedničke poljoprivredne politike, na koje otpada više od dvije trećine europskog proračuna te povećanje izdvajanja zemalja članica za europski proračun.