Jadrolinija objavila natječaj za gradnju triju električnih brodova

23. siječnja 2023.

Foto: Shutterstock

Jadrolinija je objavila natječaj i započela postupak javne nabave za gradnju triju putničkih brodova na električni pogon, procijenjene vrijednosti 45 milijuna eura, čija bi se izgradnja sufinancirala iz europskih fondova. Kako je objavljeno u dokumentaciji o nabavi, riječ je o trima putničkim brodovima bez emisije štetnih plinova, odnosno na električni pogon, a namijenjeni su za prijevoz putnika i tereta, svaki kapaciteta 389 putnika, s osmero članova posade.

Pored opće plovidbe brod treba biti projektiran i za potrebe plovidbe na državnim brodskim linijama Mali Lošinj - Susak (310), Šibenik - Vodice (505) i Suđurađ - Dubrovnik (807).

Maksimalna duljina broda može biti 52 metra, a maksimalna širina 12 metara.

Osnovni pogon broda treba biti električni, pri čemu je električna energija pohranjena u baterijama, a trajnost baterije treba biti minimalno osam godina uz pretpostavljeni rad na državnoj brodskoj liniji Suđurađ - Dubrovnik.

Dopunski izvor električne energije bit će fotonaponska elektrana ugrađena na krov sunčane palube, površine 90 četvornih metara.

Za potrebe sigurnosti broda i putnika na brodu bit će ugrađeni i rezervni izvori energije: dva dizelska generatora s emisijom ispušnih plinova u skladu sa standardom IMO Tier III.

Brod mora biti projektiran, izgrađen i opremljen u skladu s odredbama Pomorskog zakonika, Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi i drugim propisima, a rok za dostavu ponuda jest 22. veljače 2023. godine.

U objavljenoj dokumentaciji navodi se da Jadrolinija provodi natjecateljski postupak uz pregovore u dva stupnja, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuđačem te da na temelju okvirnog sporazuma može biti dodijeljen ugovor o javnoj nabavi.

 

Hina/P.hr