IT sektor muči usitnjavanje industrije i nelojalna konkurencija

10. siječnja 2020.

Foto: Shutterstock
Udruženje za informacijske tehnologije HGK

Udjeli novostvorene vrijednosti i izvoza upućuju na natprosječne rezultate u efikasnosti koje postiže IT industrija. Odražava to i podatak da je prosječna mjesečna neto plaća u IT sektoru bila za 45 posto viša od prosjeka ukupne privrede. U 2018. IT industrija pridonijela je s 24 milijarde prihoda što je 3,2 posto svih prihoda hrvatske privrede. Najveći doprinos IT industrija donosi dodanom vrijednošću koju generira te izvozom. U 2018. godini doprinos je bio 7,57 milijardi kuna što je iznosilo 5,2 posto ukupne novostvorene vrijednosti u Hrvatskoj. Doprinos IT industrije izvozu bio je sedam milijardi kuna što je iznosilo 4,87 posto ukupnog izvoza hrvatske privrede. IT industrija zapošljava 3,2 posto radnika u privredi, dok je udio tvrtki u ukupnom gospodarstvu gotovo četiri posto.

Jedan je od najvećih problema IT sektora usitnjavanje industrije i nelojalne konkurencije povezane s paušalnim obrtima. Branšu također muči kontinuirani nedostatak radne snage zbog odlaska ljudi u inozemstvo i malog broja ljudi na STEM srednjim školama i fakultetima. Uz to, rastu svi troškovi, ponajviše rada, a sve opsežniji zahtjevi države i institucija za nepotrebnim izvještavanjem donose novo administrativno opterećenje. IT industrija ne dobiva ni adekvatnu potporu istraživanju, s time da trošak zaposlenika raste brže od cijena na tržištu što već kratkoročno stvara problem održivosti. Na duge staze sektoru bi pomoglo jačanje tržišta radne snage te reforma obrazovnog sustava sa svim potrebnim aktivnostima povezanima s tom temom. Prijedlozi struke za kratkoročno olakšavanje situacije su ukidanje radnih dozvola za strane radnike (po uzoru na zemlje iz našeg okruženja), uvažavanje specifi čnosti IT industrije (primarno Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu), pojednostavnjivanje procedura za rad od kuće i ukidanje evidencije radnog vremena. Također bi trebalo razmotriti loš utjecaj rada u paušalnim obrtima u IT industriji te smanjenje poreza na dohodak i dobit.