HT i Đakovački vodovod proveli projekt udaljenog očitanja potrošnje vode

16. lipnja 2022.

Foto: HT

Hrvatski Telekom i Đakovački vodovod uspješno su proveli pilot-projekt pametnog udaljenog očitanja potrošnje vode (smart metering). U sklopu projekta testirana je oprema koja se sastoji od vodomjera i komunikacijskog uređaja koji prikuplja podatke o potrošnji i protoku vode, komunikacijska NB-IoT tehnologija koja prikupljene podatke šalje u centralni sustav na obradu te središnji sustav odnosno platforma za prikupljanje, analizu i vizualizaciju podataka - ComWater.

Korištenje NB-IoT komunikacijske infrastrukture za vodovod i druge javne servise grada omogućuje pouzdanu i sigurnu mobilnu komunikaciju između uređaja i platforme, odličnu prodornost signala u zatvorene prostore te nisku potrošnju energije uz očekivano trajanje baterija u IoT uređaju i do deset godina.

ComWater platforma razvijena unutar HT Grupe moderno je cloud rješenje koje omogućuje brzi uvid i pregled stanja infrastrukture vodovoda u svakom trenutku i bez potrebe izlaska na teren, analizu gubitaka i detekciju izvanrednih situacija unutar distributivne mreže te osigurava sigurnost podataka, brzinu i kvalitetu obrade kao i kontinuiranu podršku korisnicima.

"Hrvatski Telekom podržava digitalnu transformaciju Hrvatske te širokim spektrom pametnih rješenja omogućuje gradovima da unaprijede način rada i pružanja usluga svojim građanima. Upravo smo kroz pilot projekt s Đakovačkim vodovodom još jednom potvrdili prednosti digitalizacije kao nužnog preduvjeta za pametnu transformaciju gradova, a samim time i održiviju budućnost cjelokupne zajednice", rekao je Ivan Kuhar, direktor odjela za poslovni razvoj ICT usluga.

Đakovački vodovod Foto: HT

Tijekom provedbe pilot projekta instalirano je 200 mjernih točaka sa svom potrebnom opremom za prikupljanje i razmjenu podataka od mjernih mjesta do platforme ComWater. Nakon instalacije opreme i testiranja komunikacije osigurano je upravljanje sustavom udaljenog očitanja potrošnje vode prema podacima koji pristižu u realnom vremenu.

Informacije u realnom vremenu

Primanje informacija u realnom vremenu omogućuje pravovremenu reakciju na sve događaje kao što su prekomjerna potrošnja, nenadani kvarovi i napuknuća zbog čega je sanacija takvih događaja ciljana i troškovno efikasnija.

Na taj se način optimizira iskorištavanje kapaciteta distributivne mreže što znatno utječe na produljenje životnog ciklusa infrastrukture. Naplata je sukladna stvarnoj potrošnji prema očitanim podacima čime je postignuta veća transparentnost i poboljšano korisničko iskustvo.

Finalni dio rješenja je i sama aplikacija koja objedinjuje podatke za praćenje učinkovitosti sustava vodovoda na jednom mjestu, a koji su neophodni za održivost poslovanja vodovodnih sustava i upravljanja resursima.

Sve navedeno pruža Đakovačkom vodovodu temelj za lakše donošenje daljnjih odluka vezanih za unaprjeđenje sustava očitanja vodomjera s krajnjim ciljem ušteda i smanjenja gubitaka vode na svojoj mreži, potencijalnih proširenja kapaciteta te digitalizacije i automatizacije cjelokupnog procesa.

"Korištenjem ComWater sustava kroz pilot-projekt potvrdili smo očekivanja o mogućnostima centralnog sustava očitanja, dobili smo brz uvid u stanje mreže i detekciju curenja kod korisnika, čime umanjujemo ukupne vodne gubitke, štitimo korisnika od povećanih troškova i osiguravamo bržu, bolju i precizniju naplatu naših usluga. Vizija nam je da s pomoću ovakvih sustava omogućimo našim korisnicima online uvid u potrošnju iz bilo kojeg kutka našeg planeta. Time zaokružujemo da cijeli ciklus komunikacije s korisnikom bude transparentan i digitalan, što i jest preduvjet za digitalnu transformaciju kako na uslužnom području Đakovačkog vodovoda, tako i u cijeloj Hrvatskoj", rekao je direktor Đakovačkog vodovoda Ivan Kočiš.

NB-IoT komunikacijska infrastruktura na raspolaganju je za ostale usluge koje pametan grad nudi svojim građanima i ostalim subjektima poput pametnog parkinga, sustava javnih gradskih bicikala te pametne rasvjete.

P.hr/I.G.