Tvrtke bi se trebale više koristiti zaštitom intelektualnog vlasništva

14. siječnja 2021.

U Hrvatskoj je zakonodavstvo, kad je riječ o intelektualnom vlasništvu, na vrlo visokoj razini, prate se svi europski i svjetski trendovi. No, u primjeni intelektualnog vlasništva u svakodnevnom životu i gospodarstvu nismo lider i na tome bi trebalo poraditi, istaknula je, između ostalog, u intervjuu za Privredni Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja predaje i na Muzičkoj akademiji te na Akademiji dramske umjetnosti.

"Htjela bih posebno upozoriti na to da se mali i srednji poduzetnici u Hrvatskoj premalo koriste potencijalima zaštite prava intelektualnog vlasništva. Važno je da znaju da mogu štititi sve svoje intelektualne tvorevine. Nije važno imate li revolucionaran izum, već se sve inovacije, sva autorska djela i dizajni, sve oznake razlikovanja mogu zaštititi pravima intelektualnoga vlasništva", pojašnjava ova stručnjakinja, koja drži kako je za hrvatske tvrtke, ali i sve ostale iznimno važno da budu upoznati s različitim oblicima i načinima pravne zaštite intelektualnih tvorevina.

Romana Matanovac Vučković pojasnila je kako u ICT industriji autorsko pravo ima važnu ulogu s obzirom na to da se njime štite računalni programi i baze podataka, videoigre te druge intelektualne tvorevine. Istaknula je i sve što nosi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima kad je riječ o nakladnicima i autorima te velikim internetskim platformama.

I.G./F.M.