Hoće li se zbog uvođenja eura mijenjati ugovori o radu?

14. srpnja 2022.

Foto: Shutterstock

Nakon što je Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a usvojilo tri konačna pravna akta, Hrvatska od 1. siječnja 2023. uvodi euro kao službenu valutu, i to prema stopi konverzije po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna.

Od 5. rujna dvojno će se iskazivati cijene, a takvo iskazivanje bit će obvezno sve do 31. prosinca iduće godine.

Zamjena kune eurom zahtijevat će prilagodbu računovodstva poslovnog subjekta te prilagodbu u pripremi financijskih izvještaja i prijavi poreza i drugih javnih davanja.

U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je tako dužan na ispravi o isplati plaće i ostalih naknada dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Važno je znati da se na platnoj listi za kolovoz 2022. mora iskazati ukupan iznos u kuni i u euru, ako se plaća isplaćuje nakon 5. rujna.

Obračun i isplata plaće te ostalih naknada tijekom 2022., zaključno s plaćom za studeni, koja se isplaćuje u prosincu 2022., obračunava se u kuni. Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju od 1. siječnja 2023. isplaćuju se u euru.

S obzirom na to da su iznosi bruto plaća u ugovorima o radu iskazani u kunama, mnoge poslodavce zanimalo je hoće li svojim zaposlenicima morati mijenjati ugovore o radu.

"Prema načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kuni i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima datumom uvođenja eura kao službene valute smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Iznosi u pravilnicima o radu, aneksima ugovora i slično, koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura, moraju biti iskazani u eurima", stoji na stranici www.euro.hr gdje se nalaze najvažnije informacije o uvođenju eura u Hrvatsku.

 

P.hr/I.G.