HEP želi nove elektrane na vjetar i sunce

6. veljače 2019.

Shutterstock

Hrvatska elektroprivreda pozvala je zainteresirane partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Hrvatske, što uključuje jedinice lokalne samouprave te fizičke i pravne osobe.

HEP istražuje mogućnost razvoja i izgradnju projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj te integracije već gotovih ili OIE projekata u visokom stupnju razvoja u svoj proizvodni portfelj.

"Uvažavajući zacrtane strateške ciljeve i potrebu za diverzifikacijom projekata OIE, HEP traži zainteresirane partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske", kažu u HEP-u.

Gradovi i općine zainteresirane za izgradnju sunčanih elektrana trebaju omogućiti zajedničku pripremu prostorno-planske dokumentacije potrebne plohe za projekte sunčanih elektrana, površine veće od 100.000 četvornih metara. Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati i boljim mikrolokacijskim uvjetima. Modeli i načini suradnje te poželjni uvjeti odabira plohe za izgradnju sunčane elektrane bit će definirani naknadno, nakon sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Od pravnih i fizičkih osoba HEP želi kupiti samostojeće sunčane elektrane u razvoju, uključujući i one čija je snaga veća od dva megavata, a traži i partnere za prodaju projekata vjetroelektrana u razvoju te vjetroelektrana u pogonu, pri čemu će u ta dva slučaja prednost pri odabiru, osim ishođene građevinske dozvole, imati lokacije s više od 2500 sati rada godišnje.

HEP traži i partnere za prodaju projekata hidroelektrana u razvoju, odnosno hidroelektrana u pogonu, u oba slučaja uključujući i one čija je snaga veća od jednog megavata.

Zainteresirani se partneri HEP-u trebaju javiti do 31. prosinca ove godine, a nakon primitka pisma namjere s osnovnim podacima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, odabranim partnerima uputit će zahtjev za slanjem detaljnijih informacija.

Prema najavama iz kompanije, dugoročna strategija razvoja predviđa povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji HEP-a na 50 posto do 2030., odnosno 70 posto do 2050. godine

P.hr