HEP ulaže 750 milijuna kuna u sunčane elektrane

8. travnja 2019.

Foto: HEP

Četiri sunčane elektrane, Kaštelir, Cres, Vis i Vrlika Jug, ukupne snage 11,6 MW i vrijednosti 80 milijuna kuna, prve su u nizu investicija gdje će Hrvatska elektroprivreda do 2023. godine uložiti 750 milijuna kuna.  Prva na redu je izgradnja Sunčane elektrane Vis, koju je u prosincu prošle godine HEP preuzeo od tvrtke Končar OIE, a u drugoj polovici 2019. HEP Proizvodnja će izgraditi Sunčanu elektranu Vrlika Jug.

"HEP je pokrenuo ciklus izgradnje sunčanih elektrana, kao dijela obnovljivog scenarija razvoja u skladu s polazištima buduće energetske strategije RH i smjernica EU energetsko-klimatske politike. Do 2030. godine planiramo realizirati projekte sunčanih elektrana ukupne snage 350 MW. U idućem petogodišnjem razdoblju investicije HEP-a u sunčane elektrane iznosit će prosječno 150 milijuna kuna godišnje, odnosno 750 milijuna kuna do kraja 2023. godine, što u prosjeku omogućava izgradnju 20 MW novih solarnih kapaciteta godišnje“, rekao je predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić.

Elektrane Vrlika Jug, Cres i Vis proizvodit će električnu energiju bez ugovora s HROTE-om o otkupu po poticajnoj cijeni. Sunčane elektrane na Cresu i Visu doprinijet će jačanju infrastrukture u funkciji razvoja turizma, jer će električnu energiju najviše proizvoditi onda kad je najpotrebnija, u razdobljima povećane potrošnje tijekom turističke sezone. Sva četiri projekta elektrana nastala su u suradnji HEP-a s partnerima – jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tvrtkama. Sudjelovanje domaćih proizvođača opreme poput Končara i Solvisa omogućuje daljnji razvoj hrvatske industrije u sektoru obnovljivih izvora energije.

"Predstavljeni investicijski ciklus HEP-a u suglasju sa Energetskom strategijom države do 2030. godine gdje je glavni "forte" stavljen na obnovljive izvore energije", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić te još jednom ponovio kako Hrvatska ima ogroman potencijal u energiji sunca i vjetra.

HEP je prestavio projekt integriranih sunčanih elektrana na zgradama u njihovom vlasništvu, ukupne snage 2,1 MW i vrijednosti 13 milijuna kuna.

Osim s tvrtkama, HEP u području sunčanih elektrana i drugih obnovljivih izvora surađuje i s jedinicama lokalne samouprave. Tako je u tijeku HEP-ov javni poziv zainteresiranim partnerima za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije, koji je otvoren do 31. prosinca, i u sklopu kojeg je HEP spreman realizirati sve financijski isplative projekte koji će zadovoljiti energetske, ekonomske i okolišne kriterije.

Hrvatska elektroprivreda se u razvojnoj strategiji za razdoblje do 2030. godine opredijelila za obnovljivi scenarij razvoja, u sklopu kojega će obnoviti, izgraditi ili preuzeti hidroelektrane, visokoučinkovite kogeneracijske elektrane, sunčane elektrane, vjetroelektrane i elektrane na ostale obnovljive izvore energije, s ukupnom novom snagom od oko 1.500 MW. Od toga se čak 350 MW odnosi na sunčane elektrane. Realizacija obnovljivog scenarija rezultirat će povećanjem udjela obnovljivih izvora energije u HEP-ovom proizvodnom portfelju za 50 posto te povećanjem proizvodnje iz obnovljivih izvora sa 6 na 9 milijardi kWh godišnje.

Četiri sunčane elektrane  

Sunčana elektrana Kaštelir ima priključnu snage 1 MW i očekivanu godišnju proizvodnju od oko 1,5 milijuna kWh, što odgovara potrošnji oko 500 kućanstava. U elektrani su ugrađeni paneli proizvođača opreme za sunčane elektrane Solvis iz Varaždina. Elektrana je u pogonu je od prosinca 2018. godine. Ima sklopljen ugovor s HROTE-om te se kao povlašteni proizvođač nalazi u sustavu poticaja. Vrijednost ugovora je 10,2 milijuna kuna.

Sunčana elektrana Kaštelir (simulacija) 

Sunčana elektrana Cres, snage 6,5 MW, prvi je projekt koji je HEP preuzeo u sklopu ciklusa izgradnje i akvizicije sunčanih elektrana. Projekt je do ishođenja lokacijske dozvole u lipnju 2018. godine razvijala Primorsko-goranske županija. Lokacija izgradnje SE Cres nalazi se oko 2 kilometra sjeverno od naselja Orlec na otoku Cresu. Očekivana proizvodnja elektrane je 8,5 milijuna kWh godišnje, što odgovara potrošnji oko 2.500 kućanstava. Ugovor o izgradnji elektrane vrijedan je 34,7 milijuna kuna. Radovi trebaju započeti u jesen 2019., s planiranim rokom dovršetka u travnju 2020. godine.

Sunčana elektrana Cres (simulacija) 

Sunčana elektrana Vis bit će smještena na brdu Grizova glavica, u blizini naselja Žena Glava, oko 3,6 kilometra jugozapadno od grada Visa te oko 4,8 kilometara istočno od Komiže. Projekt je razvijalo društvo Končar-Obnovljivi izvori energije, a HEP ga je u prosincu 2018. godine otkupio za oko 20 milijuna kuna. Instalirana snaga elektrane bit će 2,2 MW, a priključna 2 MW. Očekivana godišnja proizvodnja je 3,1 milijun kWh čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.000 kućanstava. Radovi na izgradnji trajat će od travnja do prosinca 2019.

 

Sunčana elektrana Vis (simulacija) 

Sunčana elektrana Vrlika Jug predstavlja realizaciju 1. faze planirane izgradnje na južnom dijelu Radne zone Kosore na području Grada Vrlike. Grad Vrlika je i razvijao projekt, koji je HEP Proizvodnja otkupila u prosincu 2018. godine. Vrijednost investicije iznosi 14,7 milijuna kuna. Priključna snaga elektrane bit će 2,1 MW, a očekivana godišnja proizvodnja oko 2,9 milijuna kWh. Čitava izgradnja trebala bi se realizirati tijekom druge polovice 2019. godine.

Ilijana Grgić