HEP u toplinske mreže u Zagrebu ulaže 700 milijuna kuna

19. studenoga 2020.

Foto: Pixabay

HEP-Toplinarstvo financirat će projekt revitalizacije 68,5 kilometara vrelovodne mreže na području Zagreba uz pomoć sredstava Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 700 milijuna kuna, što bez PDV-a predstavlja prihvatljivi trošak projekta od 556,1 milijun kuna. Od tog iznosa, 421,5 milijuna kuna financira se bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će Hrvatska elektroprivreda iz vlastitih sredstava u provedbu Projekta investirati 134,6 milijuna kuna.

"Kada govorimo o ovom projektu, dotrajalost vrelovodne mreže u gradu Zagrebu razlog je i velike urbanizacije, put rješavanja osnovnih komunalnih problema u samim gradovima je upravo u izvoru financiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. U sljedećem programskom razdoblju 2021.-2027., u okviru zadanih parametara i smjernica za zeleniju Europu zasigurno ćemo dati podršku za razvoj ovakvih projekata. Po završetku ovog projekta poboljšat će se i opskrba za 100 000 kućanstava na području grada Zagreba", izjavila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak.

Nataša Tramišak Nataša Tramišak/ Foto: HEP

Projekt se provodi kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u Urbanoj aglomeraciji Zagreb kako bi se postigao definirani specifični cilj – povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva. Radovi na revitalizaciji vrelovodne mreže grada Zagreba, koja opskrbljuje više od 100.000 kupaca, provodit će se kroz tri godine u nekoliko faza, a obuhvatit će zamjenu gotovo trećine postojeće vrelovodne mreže, odnosno 68,5 od ukupno 227,3 kilometara. Radovi će se izvoditi u razdoblju izvan ogrjevnih sezona 2021., 2022. i 2023.

"Ovo je iznimno važan projekt koji će građanima Zagreba osigurati pouzdanu i kontinuiranu opskrbu toplinskom energijom. To je do sada najveći projekt HEP-a i trenutno jedan od najvećih projekata u Hrvatskoj koji se sufinanciraju europskim sredstvima. Zajedno s ovim današnjim ugovorom, HEP grupa je u posljednje tri godine iz Europe povukla sredstva u iznosu od gotovo milijardu kuna. Kvalitetnijoj usluzi grijanja u Zagrebu doprinijet će i novo, 900 milijuna kuna vrijedno visokoučinkovito postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije koje ćemo pustiti u rad 2022. godine", rekao je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede.

Frane Barbarić Frane Barbarić/Foto:HEP

Smanjenje toplinskih gubitaka za 28 posto

Više od polovice postojeće vrelovodne mreže centralnog toplinskog sustava grada Zagreba izgrađeno je između 1962. i 1995. godine danas zastarjelom tehnologijom klasičnog polaganja čeličnih cijevi u betonskom kanalu. Tako položene vrelovodne cijevi podložne su vanjskim utjecajima poput visoke razine podzemnih voda, mogućih propuštanja cijevi i prodora oborinskih voda u betonske kanale, što pogoduje propadanju vrelovodnih cijevi i nastanku korozije te dovodi do povećanih toplinskih gubitaka, povećanog broja puknuća cijevi i prekida opskrbe toplinskom energijom.

Projektom revitalizacije, vrelovodna mreža će se revitalizirati modernijom tehnologijom beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi, čime će se povećati pouzdanost i sigurnost centralnog toplinskog sustava grada Zagreba.

Projekt će omogućiti smanjenje toplinskih gubitaka za približno 28 posto, gubitaka nadopune pogonske vode za približno 47 posto te broja hitnih intervencija na rekonstruiranim dionicama vrelovoda za 90 posto u odnosu na stanje u 2018. godini. Također, smanjenje gubitaka toplinske energije će rezultirati i smanjenjem proizvodnje toplinske energije te posljedično smanjenjem emisija onečišćujućih tvari u okoliš. Predviđa se da će se dvije godine nakon provedbe Projekta, odnosno u 2025. godini smanjiti emisija CO2 za 11.104 tone u odnosu na stanje prije revitalizacije.

 

P.hr/I.G