Top 10 hrvatskih izdavača po prihodima i dobiti

21. travnja 2022.

Hanza Media i Školska knjiga s najvećim prihodima među

Foto: Pixabay

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti izdavanja knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti u 2020. godini bilo je 666 poduzetnika s 4.187 zaposlenih, što je 0,1 posto više zaposlenih u odnosu na 2019. godinu.

U analizi koju je objavila FINA navedena skupina poduzetnika u 2020. godini ostvarila je ukupne prihode od 2,2 milijarde kuna, ukupne rashode od 2,1 milijardu kuna te neto dobit u iznosu od 75 milijuna kuna.

U odnosu na 2019. godinu ukupni prihodi ipak su smanjeni za 9,4 posto, ali jednako su tako smanjeni i ukupni rashodi za 8,5 posto, manja je i neto dobit za 27 posto, dok je dobit razdoblja povećana za 2,1 posto, a gubitak razdoblja za čak 90,2 posto.

Najviše poduzetnika čija je pretežna djelatnost izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti u 2020. godini imalo je sjedište u Zagrebu, njih 411 ili 61,7 posto, a po njihovoj brojnosti slijede Zagrebačka s 43 izdavača ili 6,5 posto, Primorsko-goranska s 42 ili 6,3 posto i Splitsko-dalmatinska županija s 40 ili 6,0 posto, dok je najmanje izdavača bilo u Ličko-senjskoj županiji, i to samo jedan.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima u promatranoj skupini djelatnosti iznosila je 6.728 kuna u 2020. godini, što je 0,8 posto više u odnosu na 2019. godinu te 12,7 posto više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske.

digitalna knjižnica tablet knjiga Foto: Pixabay

FINA u svojoj analizi ističe kako je unutar skupine djelatnosti izdavanja knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti pet razreda djelatnosti, a najviše je onih koji se bave izdavanjem knjiga, i to ukupno 348 poduzetnika koji su imali 1.361 zaposlenoga, a najmanje u djelatnosti izdavanja imenika i popisa korisničkih adresa, gdje je poslovalo samo dvoje poduzetnika koji su imali troje zaposlenih.

Kad je riječ o izdavačima časopisa i periodičnih publikacija, tu je bilo registrirano 147 poduzetnika s 1.204 zaposlenih te 35,7 milijuna kuna neto dobiti, a u ostalim izdavačkim djelatnostima registrirano je 95 poduzetnika sa 629 zaposlenih te ostvarenih sedam milijuna kuna neto dobiti. Najveću neto dobit, u iznosu od 55,5 milijuna kuna, ostvarili su poduzetnici koji se bave izdavanjem knjiga.

Najveće ukupne prihode u 2020. godini, u razredu djelatnosti izdavanja knjiga iskazala je Školska knjiga iz Zagreba, u iznosu od 244,6 milijuna kuna. Društvo je imalo 309 zaposlenih i ostvarilo je 15,8 milijuna kuna neto dobiti.

Top 10 izdavača 

U djelatnosti izdavanja knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti najveće ukupne prihode u 2020. godini ostvarilo je društvo Hanza Media iz Zagreba, u iznosu od 297,8 milijuna kuna, sa 739 zaposlenih te ostvarenom dobiti razdoblja u iznosu od 29,2 milijuna kuna.

Slijede Narodne novine iz Zagreba s ostvarenih 263,2 milijuna kuna ukupnih prihoda i 438 zaposlenih te Školska Knjiga iz Zagreba s ostvarenih 244,6 milijuna kuna ukupnih prihoda i 309 zaposlenih.

Izvoz poduzetnika u djelatnosti izdavanja knjiga, periodičnih publikacija i ostalim izdavačkim djelatnostima iznosio je 104,7 milijuna kuna u 2020. godini, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje od 28,5 posto. Uvoz je u 2020. godini manji za 33 posto i iznosio je 85,9 milijuna kuna. Iako su smanjeni i izvoz i uvoz, ostvaren je pozitivan trgovinski saldo od 18,8 milijuna kuna, što je povećanje za 3,4 posto u odnosu na prethodnu godinu.

tablica izdavači 2016-2022

U promatranom razdoblju od pet godina, od 2016. do 2020., u ovoj djelatnosti broj zaposlenih smanjen je za 2,5 posto, ukupni prihodi manji su za 10,1 posto, dok su prosječne mjesečne neto plaće porasle za 6,6 posto. Značajan je porast investicija u novu dugotrajnu imovinu od 187,5 posto.

Analiza poslovanja poduzetnika u proteklih pet godina pokazala je da su najveće ukupne prihode ostvarili u 2019. godini, i to 876 milijuna kuna. U toj je godini kod poduzetnika u djelatnosti izdavanja knjiga bilo najviše zaposlenih (1.422), dok je najveća neto dobit ostvarena u 2018. godini, više od 70 milijuna kuna.

Broj je poduzetnika oscilirao, od najmanjeg 2016. godine kada ih je bilo 322, do najvećeg broja 2020. godine 348. Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima kretala se između najniže u 2016. godini od 5.243 kune i najviše u 2020. godini od 6.463 kune.

Udio prihoda od subvencija u ukupnim prihodima bio je najveći 2020. godine i iznosio je 1,5 posto, dok se udio u ostalim promatranim godinama kretao od 1,0 do 1,2 posto.

P.hr/I.G.