HANFA: Nepravilnosti kod 50.000 ugovora o leasingu

22. travnja 2021.

Foto: Pixabay

Potaknuta utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima pri izračunu kamatnih stopa utvrđenima u nadzoru provedenom prošle godine nad društvom Raiffeisen leasing, HANFA je pokrenula izvanredni postupak nadzora nad još devet većih leasing-društava, čime je obuhvatila više od 90 posto ukupne imovine leasing-tržišta u Hrvatskoj.

Pri tome su za njih osam utvrđene slične nezakonitosti i nepravilnosti, i to za: BKS – leasing Croatia, Erste & Steiermaerkische S-Leasing, Impuls Leasing, Mercedes Benz Leasing Hrvatska, HETA Asset Resolution Hrvatska, OTP Leasing, PBZ-Leasing i UniCredit Leasing Croatia.

Prema procjenama HANFA-e, nepravilnostima je obuhvaćeno više od 50.000 ugovora o leasingu.

Nadzor se ponajprije odnosio na izračun kamatnih stopa u razdoblju od 2008. do 2020. godine. Utvrđeno je da su u tom razdoblju leasing-društva neopravdano i jednostrano mijenjala kamatnu stopu u aktivnim ugovorima o leasingu (maržu ili ukupnu kamatnu stopu) na štetu primatelja leasinga, a za što nisu imala jasnu pravnu osnovu ni opravdan razlog te o tim izmjenama nisu obavještavala primatelje leasinga na prikladan način. Time je izbjegnut mogući utjecaj primatelja leasinga na izmjenu bitnog elementa ugovora o leasingu.

"To znači da su sva spomenuta leasing-društva, na temelju jednostranog određivanja kamatne stope, obračunavala leasing rate/obroke po kamatnim stopama koje su bile veće od početno ugovorenih. Leasing-društva utjecala su na visinu kamatne stope na način da su neosnovano mijenjala visinu kamatne stope ili marže jer nisu usklađivala promjenjive kamatne stope s promjenama tržišnih vrijednosti referentnih kamatnih stopa, pa su primatelji leasinga tijekom trajanja ugovora platili ukupno veći iznos od onoga koji su trebali prema prvotno ugovornim odredbama", kažu u HANFA-i.

Ugovorne odredbe nisu u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju

U Agenciji pojašnjavaju da je tijekom ovog nadzora društvo Unicredit leasing Croatia dostavilo obavijest i dokaze o povratu preplaćenih sredstava (leasing rata/obroka) primateljima leasinga čije su ugovorne odredbe na opisani način izmijenjene, držeći se pritom općeg zastarnog roka. Na isti način, na temelju prethodno provedenog nadzora, povrat preplaćenih sredstava primateljima leasinga izvršilo je i društvo Raiffeisen leasing.

HANFA je u nadzoru utvrdila da su određene ugovorne odredbe koje pojedina leasing-društva primjenjuju u svom poslovanju, a koje se odnose na obračun kamatnih stopa / leasing-obroka, nejasne i nerazumljive primateljima leasinga zbog čega se proces obračuna, ali i izmjene kamatnih stopa i dalje odvija na nejasan i netransparentan način. Pri tome je, kod ugovora pojedinih leasing-društava o financijskom leasingu namijenjenih potrošačima, utvrđeno i da ugovorne odredbe nisu u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

Društvima kod kojih su utvrđene opisane nezakonitosti i nepravilnosti HANFA je naložila da s primateljima leasinga počnu sklapati ugovore na jasan i razumljiv način tako da u njima bude jasno određen način obračuna kamatnih stopa i leasing obroka te uvjeti njihove izmjene te da ugovore usklade sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamata.

Na temelju utvrđenih nepravilnosti u dijelu obračuna kamata, leasing-društva dužna su HANFA-i dostaviti pisano očitovanje o aktivnostima koje su poduzela prema primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano, netransparentno i jednostrano izmijenjene, navodi se u priopćenju Agencije.

 

P.hr/I.G.