Hanfa ne očekuje rizike na burzama zbog Brexita

11. ožujka 2019.

Shutterstock

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kako bi zaštitila korisnike financijskih usluga i očuvala stabilnost financijskog sustava, upozorava na izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Brexit, te poziva na osobitu pozornost, posebno u slučaju ako ne bude postignut sporazum o izlasku i ne bude predviđeno prijelazno razdoblje za izlazak UK iz sustava EU (tzv. no-deal Brexit).

"Nakon provedene analize stanja, prikupljenih podataka od subjekata nadzora i utvrđene relativno male izloženosti domaćih subjekata britanskom tržištu, HANFA ne očekuje materijalizaciju sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala. No, bez obzira na relativno nizak stupanj rizika pozivamo sve sudionike tržišta da redovito prate informacije o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije te svoje poslovanje prilagođavaju aktualnim okolnostima", kaže predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman. 

Britanski subjekti koji na području Ea, pa tako i u Hrvatskoj, izravno pružaju određene financijske usluge, u trenutku izlaska UK iz sustava EU izgubit će to pravo, osim ako na vrijeme ne ishode nove dozvole za rad na području pojedinih država članica EU. 

Hrvatski subjekti koji koriste financijske usluge društava iz UK trebaju provjeriti jesu li ona osigurala preduvjete za nastavak suradnje, bez obzira na način izlaska UK iz EU. Uputno je pripremiti i alternativne mogućnosti za provedbu transakcija ili korištenja usluga, primjerice, sklapanjem ugovora sa sličnim društvima u drugim državama članicama EU.

S obzirom na to hoće li biti postignut sporazum o izlasku te hoće li i u kojim područjima postojati dogovoreno prijelazno razdoblje, hrvatska investicijska društva koja se bave pružanjem investicijskih usluga u UK, ako žele nastaviti pružati te usluge, morat će do 28. ožujka prilagoditi svoje poslovanje novome britanskom režimu. Nadležno britansko tijelo (UK Financial Conduct Authority) objavilo je informacije u vezi s privremenim režimom na svojim web stranicama.

Hrvatska investicijska društva i britanska investicijska društva notificirana u Hrvatskoj dužna su svoje klijente pravovremeno, točno i potpuno obavijestiti o promjenama koje za njih donosi izlazak UK iz EU, a posebno u slučaju nepostizanja sporazuma o istupanju.

Krešimir Sočković