HANFA izdala rješenje za još jedan fond rizičnoga kapitala

15. listopada 2020.

Foto: Pixabay

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je rješenje kojim se društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima Prosperus-invest izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom rizičnoga kapitala s privatnom ponudom Prosperus Growth.

Riječ je o zatvorenome alternativnom investicijskom fondu rizičnoga kapitala s privatnom ponudom koji će ulagati u male i srednje poduzetnike, kako je definirano Preporukom Europske komisije od 6. svibnja 2003. te u veće srednje i velike srednje poduzetnike, kako je dodatno definirano Pravilima, a izvor ulaganja bit će Hrvatski program za rast i ulaganje, koji su 2019. zajedno pokrenuli EIF i HBOR.

Cilj je tog programa hrvatskim malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima omogućiti novi izvor financiranja za rast i razvoj te poticanje inovacija i povećanje konkurentnosti.

Novoosnovani fond nije ograničen na pojedini sektor, već mu je cilj izgradnja raznovrsnog portfelja poduzetnika te će uložiti u najmanje sedam portfeljnih društava (uključujući i njihove povezane osobe). 

Najmanje 75 posto sredstava uloženo u Hrvatskoj

Društvo će, kako stoji u Pravilima Fonda, nastojati imovinu alocirati na način da 36 posto sredstava bude uloženo u kategoriju malih i srednjih poduzetnika, 42 posto u kategoriju većih srednjih te 22 posto u kategoriju velikih srednjih poduzetnika. Kategorije ulaganja koja će Fond razmatrati uključuju dokapitalizaciju ili kupnju postojećih trgovačkih društava kojima je potreban kapital.

Fond iz svoje imovine smije davati zajmove isključivo portfeljnim društvima, i to samo paralelno uz ili kao pripremu za vlasničko ulaganje te će svi navedeni zajmovi, u ukupnom iznosu, biti strogo limitirani. Fond će ulagati samo u ona društva koja se neposredno prije prvog nalaze u "srednjem" stadiju rasta i razvoja, a ne u svojoj ranoj razvojnoj fazi (odnosno u tzv. seed ili startup ulagačkoj fazi) i uz uvjet da društvo nije "poduzetnik u teškoćama".

Najmanje 75 posto sredstava Fonda bit će uloženo u poduzetnike u Hrvatskoj, a do najviše 25 posto u društva osnovana u Sloveniji, Srbiji ili Bosni i Hercegovini.

Najniža veličina Fonda iznosi 45 milijuna eura, a ciljana je veličina Fonda 55 milijuna eura. Najviša veličina Fonda ograničena je na 70 milijuna eura, a ni jedan ulagatelj ne smije držati više od 49,99 posto udjela. Udjeli u Fondu koji će biti izdani na temelju uplata izvršenih nakon prvog poziva na uplatu bit će izdani po početnoj cijeni od 100 eura. Novčane uplate u Fond, kao i isplate, izvršavat će se isključivo u eurima, a ulagatelji u Fond bit će isključivo profesionalni i kvalificirani ulagatelji, kako su definirani Zakonom i važećim Pravilnikom o vrstama AIF-a.

 

P.hr/I.G.