HAK pokrenuo novu uslugu najma vozila

7. travnja 2021.

Foto: HAK

Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi sa svojom zajedničkom novoosnovanom tvrtkom kćeri HAK Rent a car d.o.o. pokrenuli su novu uslugu najma vozila. Projekt je kažu proistekao iz potrebe postojećih članova za zamjenskim vozilima, kao i zbog dodatnog razvoja članskih pogodnosti te potrebe za mobilnošću i sigurnošću na putu i ostalih vozača koji još nisu dio HAK članstva. Nova usluga njihovim članovima omogućit će uporabu zamjenskih vozila, a ostalim vozačima na tržištu ponudit će uslugu najma vozila.

Projekt je zamišljen kao usluga dugoročnoga karaktera koja se razvija unutar HAK-a i uključuje korištenje postojećim komparativnim prednostima u sustavu tehničke pomoći na cesti, a bit će ponuđena i inozemnim autoklubovima i njihovim članovima. Kažu da prednost njihove nove usluge predstavlja ulaganje u programska rješenja čiji je cilj integracija usluge najma vozila putem HAK-ove aplikacije. 

Sinergijski učinak infrastrukture HAK-a i mreže lokacija te nova programska rješenja pridonose visokoj razini kvalitete i brzini usluge, a troškovi za novu uslugu bit će znatno manji, tj. sa značajnim pozitivnim financijskim efektom za sve korisnike usluge, navodi se u priopćenju tvrtke.

Do sada je realizirana kupnja prve tranše novih vozila različitih kategorija i brendova Ford, Hyundai, Opel i VW grupacije.

U projektu aktivno sudjeluje više autoklubova udruženih u HAK, prije svega kao lokacije za smještaj, distribuciju i održavanje automobila. Navode da su organizirali i edukaciju djelatnika i udruženih autoklubova na više razina kako bi udovoljili svim kvalitativnim standardima i pripremili se za početak operativnog poslovanja. Osigurali su prilagodljiva programska rješenja i informatičku podršku te će se elektroničkim praćenjem potrošnje goriva, kilometara, servisa i općenito stanja vozila kvalitetno moći pratiti stanje na terenu.

P.hr/I.B.