Gotovo 70 posto građevnog otpada moguće reciklirati

13. lipnja 2021.

Foto: Shutterstock

Koji su to ključni resursi za nadolazeće investicijske projekte obnove od potresa i kako se to uklapa u ambiciozne ciljeve koje je pred nas stavio Europski zeleni plan – samo su neke od tema o kojima će biti riječi na konferenciji Industrija građevnog materijala i gospodarenje građevnim otpadom  u vrijeme Covida i obnove od potresa, koja će se održati online i u Sisku u utorak, 15. lipnja u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Industrija građevnog materijala i graditeljstvo zbog projekata pred nama mogu povući i podići i ostatak gospodarstva, no kako bi to bilo moguće, potrebno je adresirati izazove s kojima se suočavaju i dati im potporu koja im je potrebna – kao što su povećanje cijena sirovina i izazov transformacije poslovanja na klimatski neutralno uz očuvanje lokalnih resursa.

Građevni otpad predstavlja vrijednu sirovinu te je u fokusu novog Akcijskog plana za kružno gospodarstvo, u skladu s ambicioznim ciljevima koje je pred nas stavio Europski zeleni plan.

U Hrvatskoj se ovaj otpadni materijal još uvijek ne sakuplja u dovoljnoj količini, iako je gotovo 70 posto građevnog otpada moguće reciklirati i koristiti ponovno u proizvodnim procesima. Unaprjeđenjem sustava gospodarenja građevnim otpadom povećat ćemo kapacitete za njegovu obradu i stvoriti preduvjete za njegovu transformaciju u vrijednu sirovinu.

Konferencija će prezentirati potencijal industrije građevnog materijala, novih materijala i gospodarenja građevnim otpadom. Planirana obnova može potaknuti i promjene trendova koji će stanogradnju, energetsku obnovu zgrada te sanaciju nakon potresa, kao i građevnu industriju usmjeriti ka visokogradnji.

U pogledu Europskog zelenog plana, jedna od tema će biti kako će trendovi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja negativnih utjecaja na okoliš utjecati na razvoj inovativnih proizvoda u industriji nemetala i građevnih materijala.

Više informacija, kao i program konferencije, dostupno je OVDJE.

P.hr/I.G.