EK predlaže dodatnih 550 milijuna eura Hrvatskoj iz programa SURE

21. rujna 2022.

Foto: Pixabay/Ilustracija

Europska komisija predložila je da se Hrvatskoj dodijeli dodatnih 550 milijuna eura u okviru Instrumenta za privremenu potporu ublažavanje rizika od nezaposlenosti (SURE) čime bi se ukupni iznos potpore popeo na 1,6 milijardi eura.

Instrument SURE uspostavljen je u svibnju 2020. godine na početku pandemije covida-19 kako bi države članice u obliku povoljnih zajmova mogle dobiti pomoć za rješavanje naglo povećanih javnih rashoda zbog očuvanja radnih mjesta.

Države članice mogu iz toga instrumenta pokriti troškove izravno povezane s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera koje su uvele kao odgovor na pandemiju koronavirusa.

Nakon što Vijeće prihvati prijedlog Hrvatska će dobiti financijsku potporu u obliku kredita po povoljnim uvjetima. Ovaj zajam pomoći će Hrvatskoj u pokrivanju troškova, prvenstveno nastalih u 2021., koji se odnose na nastavak programa skraćenog radnog vremena i programa subvencioniranja plaća, uvedenih kao odgovor na pandemiju covida-19.

Hrvatskoj je ranije u okviru SURE-a odobreno 1,02 milijarde eura, koji su isplaćeni u dvije tranše.

Komisija je također predložila dodatna 142 milijuna eura za Litvu u okviru istog instrumenta.

Hina/P.hr