Očekuje se pad cijena poljoprivrednih proizvoda

18. studenoga 2019.

Foto: Pixabay/

U ovoj se godini očekuje pad cijena poljoprivrednih proizvoda za 1,1 posto prema godini ranije, pri čemu bi cijene biljnih proizvoda mogle pasti za 0,6 posto, a cijene stoke i stočnih proizvoda za 1,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku o prognozi cijena u poljoprivredi.

Kod biljnih proizvoda najviše bi pale cijene krumpira, uključujući sjemenski, za 20,3 posto. Cijene povrća će, kako se prognozira, pasti 15,1 posto, voća 9,8 posto, maslinovog ulja 2,4 posto. Istodobno se prognozira da će porasti cijene krmnog bilja, za 23,5 posto te vina za 3,2 i žitarica za 0,4 posto.

Kod stoke i stočnih proizvoda u ovoj se godini očekuje pad cijena svinja za 12,6 posto, goveda 1,7 posto te mlijeka za 1,1 posto, navodi se u procjenama DZS-a. Istodobno se prognozira rast cijena konzumnih jaja, za 8,1 posto.

Kod cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji očekuje se rast od 0,7 posto prema godini prije. Pritom se očekuje da će cijene gnojiva porasti 7,2 posto, sjemena i sadnog materijala 6,2 posto, cijene veterinarskih usluga 1,6 posto te cijene sredstava za zaštitu bilja 0,1 posto. Istodobno se očekuje pad cijena energije i maziva za 3,7 posto i pad cijena stočne hrane za 3,4 posto.

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2019. godinu postavljana je na temelju kretanja cijena poljoprivrednih proizvoda od siječnja do rujna tekuće godine i procjene kretanja cijena za razdoblje listopad – prosinac.

Cijene korištene za izračun prognoze za prvih devet mjeseci dobivene su iz mjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Hina, P.hr