Đurđa Kraguljac iz Atlantic Grupe prešla u Lognet

4. svibnja 2021.

Foto: Lognet

Đurđa Kraguljac pridružuje se timu Logneta, vodećega regionalnog logističkog online integratora. Njezina glavna zadaća bit će povezivanje svih segmenata razvoja Logneta s potrebama njihovih postojećih i budućih partnera.

Kraguljac u Lognet odlazi nakon više od 20 godina iskustva u prodaji i razvoju poslovanja u Atlantic Grupi, Konzumu, Mercatoru i AWT-u.

"Svaka kompanija želi podići razinu usluge koju pruža svom kupcu, vodeći računa da to napravi profitabilnije nego prethodni put. Softveri Lognet omogućavaju oboje. Svoje iskustvo i napore usmjerit ću na razumijevanje poslovanja naših klijenata i prilagođavanje softverskih rješenja njihovim potrebama. Lognet svoje softvere razvija prema najboljim praksama logistike našeg područja. Stoga ću se fokusirati na podizanje operativne efikasnosti našim partnerima u Hrvatskoj i regiji", kazala je Kraguljac.

Milan Ora, direktor Logneta, kaže da se industrija logistike ubrzano mijenja pod utjecajem digitalizacije.

"U budućem razdoblju Lognet će se dodatno prilagođavati potrebama svakog partnera te integrirati s drugim IT rješenjima kojima se partneri koriste. Dolaskom Đurđe Kraguljac ojačavamo upravo segment razvoja jer su potrebe naših partnera kompleksne i želimo ih maksimalno poduprijeti", kazao je Ora.

P.hr/I.B.