Državni inspektori u kontroli majstora i servisera opreme

7. lipnja 2021.

Foto: Shutterstock

Od ukupno 179 nadziranih pružatelja usluga popravka i održavanja, 53 ih je počinilo neku od povreda nadziranih propisa, a koji su se ponajviše odnosili na neispostavljanje ponude za izvršene usluge u vrijednosti iznad 500 kuna s opisom radova, odnosno radnog naloga, pokazao je to inspekcijski nadzor Državnog inspektorata, proveden u svibnju.

Tržišni inspektori Državnog inspektorata proveli su ciljane inspekcijske nadzore nad pružateljima usluga popravka te održavanja opreme i uređaja namijenjenih potrošačima tzv. servisima za popravke i održavanje proizvoda, s naglaskom na obavljanje usluga popravka i održavanja koje se pružaju izvan usluga na temelju danoga komercijalnog jamstva za ispravnost proizvoda.

Najčešća utvrđena povreda upravo je neispostavljanje ponude za izvršene usluge vrijednosti iznad 500 kuna s opisom radova odnosno radnog naloga, a koja je utvrđena u 23 slučaja, odnosno 43 posto utvrđenih povreda odnosilo se na neispostavljanje ponude potrošačima za usluge koje su bile veće od 500 kuna.

Ostale povrede odnosile su na neisticanje cijena, odnosno cjenika usluga, neisticanje obavijesti o podnošenju pisanog prigovora potrošača i neisticanje uvjeta prodaje.

radnik Foto: Shutterstock

Naime, odredbom članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14, 110/15 i 14/19) propisana je obveza trgovca da za usluge popravka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 500 kuna, potrošaču ispostavi ponudu na papiru ili nekom drugom, trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak, dok je stavkom 2. istog članka Zakona propisano da ako se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova, trgovac je dužan postupiti u skladu s člankom 47. navedenog Zakona zatražiti izričiti pristanak potrošača za dodatne radove, i to pisanim putem.
 
Iz Državnog inspektorata napominju da ako potrošač smatra da su neka njegova prava zakinuta, može to prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca "Podnošenje prijava", slanjem prijave poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili osobno, predajom prijave u Pisarnici Državnog inspektorata.

P.hr/I.G.