Država će dokapitalizirati Croatia Airlines s 296 mil. kuna

22. studenoga 2022.

Foto: Croatia Airlines

Dioničari Croatia Airlinesa trebali bi na izvanrednoj glavnoj skupštini 22. prosinca donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala za 296 milijuna kuna, a cjelokupni taj iznos trebala bi uplatiti država, najavio je nacionalni zračni prijevoznik u pozivu za skupštinu.

Prema pozivu objavljenom u utorak na Zagrebačkoj burzi, temeljni kapital povećao bi se sa 627,9 na 923,9 milijuna kuna, odnosno za 296 milijuna kuna, i to izdavanjem novih 29,6 milijuna redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Povećanje temeljnoga kapitala provest će se na temelju ugovora o ulaganju zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlinesa, ulogom u novcu i izdavanjem novih redovitih dionica, navodi se u pozivu.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Croatia Airlines provest će izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta.

Upis i uplata novih redovnih dionica obavit će se ulogom u novcu Republike Hrvatske u iznosu od 296 milijuna kuna, navodi se u pozivu.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti se isključuje svim postojećim dioničarima koji su dioničari na dan donošenja odluke o dokapitalizaciji, osim Republike Hrvatske, koja će kao ulagatelj sudjelovati u izdanju, navodi se u pozivu.

Inače, država u Croatia Airlinesu ima 98,76 posto dionica.

Hina/P.hr