DIV neće dobiti dividendu, radi se o prijeboju unutar grupe

3. ožujka 2021.

Foto: Brodosplit

Nakon objave odluke o održavanju glavne skupštine društva Brodosplit s isplatom dividende na dnevnom redu, uslijedilo je više medijskih upita, ali i interpretacija, među kojima ima i zlonamjernih, ističe se u priopćenju Brodosplita gdje se navodi kako je DIV većinski vlasnik Brodosplita te da neće primiti nikakvu stvarnu novčanu isplatu dividende, već se radi o prijeboju unutar grupe radi realizacije projekta istraživanja i razvoja.

"DIV-u kao većinskom vlasniku dobit će samo biti proknjižena, ali će se odmah izvršiti prijeboj za dospjelo potraživanje Brodosplita d.d. za vrijednost opreme i strojeva koje je DIV za potrebe istraživanja i razvoja otkupio od Brodosplita. Ostalim će dioničarima dividenda biti isplaćena u novcu na njihove žiro-račune", ističe se u priopćenju gdje se pojašnjava kako će većinski vlasnik samo pretvoriti svoju dobit u imovinu koja ostaje u grupaciji.

"Budući da većinski vlasnik neće primiti nekakvu isplatu, nema nikakvog odljeva sredstava s računa Brodosplita, a i oprema, koju je s ciljem realizacije projekta istraživanja i razvoja DIV otkupio – ostaje u Splitu", kaže se u priopćenju.

Također se pojašnjava kako je DIV Grupa posudila sredstva za isplatu plaća u Brodosplitu jer isti zbog kašnjenja isporuke NOV. 487, koja je bila predviđena za sredinu veljače, nije ostvario planirani prihod.

"Isporuka novogradnje obavit će se tek u ovom tjednu, nakon čega će Brodosplit ostvariti prihod od oko 115 milijuna eura, od kojih je znatan postotak vlastito učešće u gradnji broda, odnosno sredstava grupe, kojim nakon isporuke mogu raspolagati za redovno poslovanje", zaključuju u Brodosplitu. 

P.hr/I.Grgić