Porastao broj izdanih građevinskih dozvola, najviše od 2010.

13. veljače 2020.

Foto: Pixabay

U prosincu 2019. godine ukupno je izdano 850 građevinskih dozvola (707 za zgrade i 143 za ostale građevine) što je 5,7 posto više nego u istome mjesecu prethodne godine (11,9 posto više kod zgrada i 16,9 posto manje kod ostalih građevina). Pritom je u posljednja dva mjeseca prošle godine dinamizirano izdavanje građevinskih dozvola, nakon kratkotrajnog zastoja u rujnu i listopadu. Istodobno je zabilježen i visok dvoznamenkasti međugodišnji rast u dozvolama predviđene vrijednosti građevinskih radova, paralelno prisutan kod zgrada i kod ostalih građevina (u prosincu ukupno za 40,7 posto, zgrade za 37,6 posto, a ostale građevine za 44,5 posto), ističu analitičari Hrvatske gospodarske komore.

U takvim su okolnostima u cijeloj 2019. godini ukupno izdane 9.932 građevinske dozvole (8.191 dozvola za zgrade i 1.741 dozvola za ostale građevine) što je 5,6 posto više izdanih dozvola nego prethodne godine (5,1 posto više kod zgrada i 8,1 posto više kod ostalih građevina). Riječ je o solidnoj dinamici izdavanja građevinskih dozvola jer je ukupan broj izdanih dozvola najveći nakon 2010., broj dozvola za zgrade najveći je nakon 2011. godine, a broj izdanih dozvola za ostale građevine ubraja se u povijesno najveća ostvarenja. Uz to, predviđena vrijednost radova u 2019. godini od 36,9 milijardi kuna najviša je nakon 2008. godine što se odnosi i na vrijednost radova u visokogradnji i na predviđenu vrijednost radova u niskogradnji. Predviđena vrijednost radova kontinuirano raste posljednjih šest godina pri čemu je prošlogodišnji rast od 29,9 posto najviši od 2002. godine. Očito je da je prošle godine pojačana sklonost investiranja privatnog i javnog sektora u zgrade i infrastrukturne projekte što je znatnim dijelom rezultat učinkovitijeg i opsežnijega korištenja raspoloživih sredstava iz fondova EU. To se ponajprije odnosi na velik broj izdanih građevinskih dozvola za ostale građevine što upućuje na brojnost manjih infrastrukturnih projekata regionalnih jedinica poduprtih sredstvima fondova EU. Ohrabruje činjenica da se u 2019. godini bilježi simultani rast predviđene vrijednosti radova na zgradama i na ostalim građevinama što se u posljednjih deset godina bilježilo samo triput, pri čemu su prošle godine obje komponente rasle po dvoznamenkastim stopama, što je posljednji put zabilježeno u 2007. godini, pokazuju analize HGK.   

Kontinuitet gospodarskog rasta, rasta zaposlenosti i plaća, uz provedbu državnih poticajnih mjera za rješavanje stambenog pitanja te rast cijena stambenih nekretnina, potaknuo je povećani interes za investiranjem u stanogradnju. Stoga je u građevinskim dozvolama izdanim u 2019. godini sadržana izgradnja 15.370 stanova, što je 31,1 posto više stanova nego prethodne godine, s 22,3 posto većom korisnom površinom stanova. Riječ je o najvećem broju planirane izgradnje stanova nakon 2009. godine.

Unatoč posljednjih godina prisutnom napretku u dinamici izdavanja građevinskih dozvola, pretkrizne vrijednosti iz 2008. godine nadmašene su samo u broju izdanih građevinskih dozvola za ostale građevine (obuhvaćaju ceste, pruge, cjevovode, mostove, brane, sportske terene itd.). Istodobno je ukupan broj izdanih građevinskih dozvola u 2019. i dalje bio 19,1 posto niži nego u 2008. godini uz 24,8 posto niži broj izdanih dozvola za zgrade, 37,5 posto niži broj dozvola za stanove, 40,6 posto manju površinu zgrada te 10,8 posto manju predviđenu vrijednost radova (13,5 posto manju kod zgrada i 7,2 posto manju kod vrijednosti radova na ostalim građevinama).

Ostvareni rezultati u izdavanju građevinskih dozvola u 2019. godini pružaju dobar temelj za nastavak solidnog rasta građevinske aktivnosti u ovoj godini, koji bi djelomično mogao biti sputavan nedostatkom građevinskih radnika određenih struka, zaključuju analitičari.

tabela

P.hr/K.S.