Digitalna transformacija ključna je za daljnji razvoj leasing tržišta

11. siječnja 2020.

Foto: HGK
Vladimir Kristijan, predsjednik Udruženja leasing društava HGK

Poslovna očekivanja za 2020. godinu temelje se na projiciranom rastu BDP-a od 2,5 posto i u skladu s time očekujemo nešto sporiji rast tržišta leasinga u odnosu na proteklu godinu, i to na razini od oko sedam do deset posto rasta volumena novog leasing financiranja. Posljednjih godina ključan segment rasta leasing tržišta bio je baziran na financiranju osobnih vozila (segment rent a car ) te plovilima, a u 2020. godini očekujemo da će većina rasta tržišta biti u segmentu financiranja osobnih automobila. Najveće su prilike i izazovi leasing industrije u dijelu digitalne transformacije poslovanja te uvođenju inovativnih proizvoda i usluga. Digitalna transformacija ključna je za daljnji razvoj leasing tržišta, od digitalnih kanala prodaje, digitalnih procesa do potpuno novog iskustva klijenata prilikom fi nanciranja leasingom. Za uspješnu provedbu digitalne transformacije ključni su ljudi koji rade u leasing industriji te je vrlo važno da se radi na unaprjeđenju digitalnih kompetencija zaposlenika i promjeni mindseta jer digitalna rješenja traže promjenu dosadašnjeg načina rada. U segmentu proizvoda treba kontinuirano raditi na promociji operativnog leasinga koji je pravi leasing proizvod i nadogradnji s dodatnim uslugama kao što je fleet management (u leasing ratu uključeno je održavanje vozila, registracija, zamjena guma i sl.). Cijela leasing industrija treba raditi na promociji koncepta korištenja, a ne na stjecanju vlasništva jer bi korisnika npr. osobnog automobila trebala zanimati mjesečna rata leasinga te je li mu taj trošak prihvatljiv za uporabu dotičnog automobila. U zemljama EU koncept uporabe znatno je razvijeniji nego kod nas, što je rezultat nešto veće kupovne moći te bolje financijske pismenosti.

U 2018. godini leasing industrija nastavila s rastom, tako da očekujemo da volumeni novog financiranja u 2019. budu oko 15 posto veći u odnosu na 2018. godinu. Rezultat leasing društava za 1H2019 jest 6,1 milijarda kuna novog financiranja, što je +18 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je aktiva svih leasing društava dosegla 22 milijardi kuna, što je +10 posto u odnosu na prošlu godinu. Rast je najvećim dijelom generiran financiranjem segmenta plovila te osobnih automobila. Posebno veseli kontinuirano povećanje udjela građana u uporabi leasinga te je udio financiranja građana dosegnuo oko 16,50 posto portfelja leasing društava što je dobro jer leasing ima niz prednosti koje su posljednjih godina uglavnom prepoznavale tvrtke. Što se tiče rada Udruženja leasing društava, ove je godine fokus bio na izmjeni Zakona o leasingu te aktivnom sudjelovanju u radnoj grupi pri Ministarstvu financija, a cilj je bio da se Zakon o leasingu prilagodi današnjim trendovima poslovanja s posebnim fokusom na digitalizaciju poslovanja. Ove je godine Udruženje leasing društava HGK postalo članicom udruženja Leaseurope, krovne organizacije leasing industrije u Europskoj uniji, osnovane 1972. godine, s 45 članova iz 32 zemlje, koja je dobra platforma za praćenje trendova u leasing industriji te regulatornih promjena.