Dobra digitalna transformacija ne prelama se preko leđa zaposlenika

23. listopada 2019.

Samo 15 posto hrvatskih tvrtki ima razvijenu strategiju digitalne transformacije

Foto: Pixabay/Ilustracija

Prema indeksu DESI, koji je ljetos objavila Europska komisija, a koji pokazuje stupanj gospodarske i društvene digitalizacije, Hrvatska zauzima 20. mjesto, što je u odnosu na prošlu godinu poboljšanje za dva mjesta, ali još uvijek jedno od lošijih u odnosu na 28 drugih članica Unije. To pokazuje i da brojne tvrtke u Hrvatskoj još uvijek nisu osvijestile nužnost transformacije poslovanja. O (ne)razumijevanju važnosti brzine promjena, uvođenju inovacija u poslovanje i procesu digitalne transformacije razgovarali smo s Filipom Miškovićem, savjetnikom u Apsolonu, jednoj od vodećih konzultantskih tvrtki u jugoistočnoj Europi.

Na osnovi Vašeg iskustva, što mislite o tome jesu li hrvatske tvrtke svjesne važnosti brzine promjena i uvođenja inovacija u poslovanje? Koliko koriste mogućnosti digitalne transformacije?

Na temelju dvanaestogodišnjeg iskustva Apsolona u pružanju podrške različitim klijentima kod poslovnog inoviranja, možemo reći da hrvatske tvrtke, nažalost, još uvijek nisu svjesne nužnosti brze prilagodbe tržišnim promjenama. Dapače, riječ digitalno u digitalna transformacija označava upravo tu brzinu promjene koja je u digitalnom dobu mnogo brža negoli ikada prije. Upravo smo zbog tog razloga proveli i istraživanje Hrvatski digitalni indeks (HDI) koje nam je dalo jasan uvid u stanje digitalizacije u RH. Naime, samo 15 posto hrvatskih tvrtki ima razvijenu strategiju digitalne transformacije. Istodobno, čak 94 posto ispitanika smatra da će izostanak digitalne transformacije utjecati na budući razvoj tvrtke. S takvim informacijama može se zaključiti da rukovodstva tvrtki dovoljno ne prepoznaju nužnosti prilagodbe poslovanja promjenama u okruženju niti prilike koje digitalno doba pruža za razvoj konkurentnosti. Naravno, iznimke potvrđuju pravilo, pa tako možemo vidjeti i niz svijetlih primjera.

Što treba sadržavati plan digitalne transformacije, koje su ključne odluke u tom procesu?

Sva iskustva savjetovanja o prilagodbama poslovanja u digitalnom dobu upućuju na to da je važno da tvrtke izgrade i ažuriraju strategije, a potom i poslovni plan koji u sebi sadrži komponente digitalne transformacije. Nužno je da plan bude precizan i konkretan, da sadrži jasne smjernice i jasna zaduženja za svaki od dijelova poslovnog sustava tvrtke. U prijevodu, digitalna strategija mora biti prožeta u svim strateškim dokumentima tvrtke i poslovnim planovima, a nikako ne bi smije biti samo još jedan zasebni dokument koji će tek neki rukovoditelji smatrati ključnim za razvoj poslovanja. Stoga, najbolja je praksa integrirati digitalnu transformaciju kao sastavni dio postojeće poslovne strategije, a ne ju odvajati od core businessa.

Za uspješnu digitalnu transformaciju nužno je, također, da ima svog nositelja i da je ona njen ili njegov primarni posao. Zbog tog razloga sve više tvrtki u upravu dodaje direktora digitalne transformacije ili slične pozicije, za kojeg je poželjno da bude na najvišoj razini rukovodstva, tj. da odgovornost za implementaciju digitalne transformacije tvrtke snosi jedan od članova uprave društva.

Filip Mišković Filip Mišković

Kako kao stručnjaci možete tvrtkama pomoći da putem digitalizacije uspostave inovativan poslovni model?

Svoje usluge Apsolon je odnedavno dodatno osnažio upravo u tom smjeru. Naime, vrlo često se digitalna transformacija shvaća kao digitalizacija, tj. uvođenje digitalnih alata i pretvorba analognih procesa u digitalne, dovoljna za razvoj novih poslovnih modela. To je pogrešno shvaćanje jer je realnost prilagodbe poslovanja digitalnom dobu složenija. Za uspješnu digitalnu transformaciju potrebne su promjene na organizacijskoj razini, promjene poslovne kulture, razvoj dodatnih kompetencija, ali i poznavanje metodologija razvoja poslovnih modela.

Upravo smo u Apsolonu uspostavili nekoliko različitih centara kompetencija koji pri pružanju usluga poslovnog savjetovanja djeluju zajedno - svaki u svojoj fazi. Metodologijom Design Thinking započinjemo proces inovacija, Startup Lab razvija digitalne proizvode, a Digitalno savjetovanje bavi se organizacijskim, procesnim i drugim funkcionalnim dijelovima digitalne transformacije te, u skladu sa specifičnostima tvrtke, okruženja i industrije, pomažemo konkretnom prilagodbom ili identifikacijom i implementacijom inovativnoga poslovnog modela. Na taj način zatvaramo puni krug postupka digitalne transformacije poslovanja.

Tko je osoba u tvrtki koja treba voditi proces digitalne transformacije?

Kako je već rečeno, proces digitalne transformacije mora imati svoga posvećenog voditelja ili voditeljicu na razini uprave tvrtke. Digitalna transformacija treba biti ključna odgovornost člana uprave, koji putem menadžmenta može nominirati odgovorne osobe za svaki ključni dio poslovanja tvrtke. Uz to, kako bi digitalna transformacije bila uspješnija, mi u Apsolonu predlažemo uspostavu posebnog odjela za provedbu digitalne transformacije čiji će krajnji cilj biti vlastita integracija u ostatak organizacije.

Digitalna transformacija nije trošak, već investicija

Može li transformacija biti uspješna bez transformacije jezgre tvrtke? Mora li nužno uvijek postojati "žrtva" tog procesa?

“Žrtva” nije potrebana za uspješnu digitalnu transformaciju, ali je „promjena mentalnog sklopa“ korporativne kulture za nju nužna. Iako postoji kod nekih menadžera mišljenje da transformacija uvijek dovodi do kanibalizacije postojećih proizvoda i usluga, to nikako ne mora biti tako. Digitalna transformacija nudi tvrtki i zaposlenicima dugoročnu perspektivu održivog poslovanja i nužna je za postizanje i održavanje konkurentnosti tvrtke. Dobro organizirana i implementirana transformacija poslovanja ne prelama se preko leđa zaposlenika, već im osigurava mogućnosti boljeg fokusa na prioritete u poslovanju, spremnost na promjene u okruženju (agilnost) te bolju mogućnost dugoročnog razvoja karijere, znanja i vještina.

Digitalna transformacija nije jednokratni projekt, već je temeljita promjena u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja uporabom digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela radi poboljšanja performansi organizacije i brže prilagodbe u okruženju koje se stalno i brzo mijenja. Stoga je vrlo vjerojatno potrebna prilagodba poslovnog sustava tvrtke jer će se iz nje transformacija širiti na ostatak organizacije. Kao i kod svih strateških promjena, nužna je osobna uključenost i odgovornost najutjecajnijih dionika organizacije te predanost top-menadžmenta digitalnoj transformaciji. 

Kad je riječ o financijama, što je bitno kod ulaganja u proces digitalne transformacije?

Kod strateškog planiranja digitalne transformacije tvrtke važno je znati da ona u većini slučajeva ne donosi brze i kratkoročne rezultate te da je potrebno u transformaciji prepoznati dugoročne interese za tvrtku. Zbog kratkoročnih očekivanja dioničara ili uprave često se očekuje brzi povrat investicije. U implementaciji digitalne transformacije poslovanja ključne su dvije stvari. Prvo, odmah u početku pokušati predvidjeti što više troškova. Naravno, nemoguće je točno u lipu predvidjeti troškove povezane s promjenom poslovne kulture ili organizacijskog ustroja, no dobrim planiranjem izbjeći će se nepotreban otpor kasnije u projektu. Drugo, nužno je postaviti mjerljive pokazatelje uspješnosti na samom početku provedbe. Jedino je tako kasnije moguće valorizirati rezultate digitalne transformacije. Važno je imati na umu i kako ulaganje u digitalnu transformaciju nije trošak, već investicija s konkretnim povratom u budućnosti.

 

Ivana Barać