Aktualno
Tko ima pravo na mjeru oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza?
Porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto lanjsko razdoblje imali pad prihoda ili primitaka najmanje 50 posto, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, istaknuli su iz Porezne uprave. Porezni obveznik može se osloboditi plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. Djelomičnu mjeru oslobođenja mogu iznimno ostvariti i porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7,5 milijuna  kuna, bez poreza na dodanu vrijednost. Oni se tako mogu djelomično osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prema odredbama navedenih propisa, ovom mjerom ne obuhvaćaju se obveze: PDV-a, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka. Dostava dokumentacije Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava po službenoj će dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže. Međutim, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda od najmanje 50 posto te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, upućen je javni poziv korisnicima da dostave dokumentaciju kojom dokazuju pada prihoda. Traženu dokumentaciju mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti do 20. srpnja 2020., a način dostave je prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave.
COVID-19 INFO
Lista zemalja čiji građani bez ograničenja mogu u Hrvatsku
Od 1. srpnja svi građani i osobe s trajnim boravištem u Europskoj uniji, uključujući građane Ujedinjene Kraljevine, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana mogu slobodno ući u Hrvatsku, bez ograničenja.  Za sve putnike i dalje vrijedi preporuka da ispune obrazac ENTERCROATIA te tako najave svoj dolazak kako bi brže mogli prijeći granicu i zbog potencijalnog praćenja kontakata u slučaju zaraze.  Svi ostali strani državljani mogu ući zbog poslovnih ili turističkih razloga odnosno uz plaćenu rezervaciju smještaja.  Europska komisija je donijela odluku da od 1. srpnja sve države članice otvaraju granice za državljane 15 država koje se smatraju sigurnima. Te države su: Alžir, Australija, Crna Gora, Gruzija, Japan, Južna Koreja, Kanada i Kina (pod uvjetom da Kina ukine ograničenja za državljane Europske unije), Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Srbija, Tajland, Tunis i Urugvaj. Hrvatska će tom popisu dodati i BiH, jer je Nacionalni stožer civilne zaštite odlučio da se ukidaju mjere obvezne samoizolacije za ulazak u Hrvatsku iz te zemlje. Popis država revidirat će se svaka dva tjedna, sukladno epidemiološkim kriterijima, kao što je broj novozaraženih koronavirusom u posljednjih 14 dana na 100.000 stanovnika, koji treba biti oko ili ispod prosjeka EU, odnosno da te zemlje imaju stabilan ili silazan trend novih slučajeva u tom dvotjednom razdoblju.
COVID-19 INFO
Tko sve u lipnju ima pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta?
Ako je poslodavac u svibnju ove godine, u odnosu na svibanj prošle, zabilježio pad prihoda veći od 50 posto ima pravo na subvenciju do 4.000 kuna po radniku. Riječ je mjerama za očuvanje radnih mjesta namijenjene poslodavcima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom narušena gospodarska aktivnost. Pad prihoda dokazuje se na temelju predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za svibanj 2020. i svibanj 2019. godine. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 50 posto u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine na temelju predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču ove godine. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda. Važno je napomenuti i da radnik mora biti u radnom odnosu na dan 19. ožujka 2020. godine i dalje, a još jedan od uvjeta jest da mjeru mogu koristiti oni poslodavci koji su registrirali djelatnost te se prijavili u sustav HZMO-a do 29. veljače 2020. Ova potpora dostupna je i korisnicima potpore za samozapošljavanje, i za vlasnike i za zaposlenike. Ništa od potpora za tvrtke s državnim udjelima  Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističu kako ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade za očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Važno je istaknuti kako je ne mogu koristiti poslovni subjekti čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, zatim one tvrtke u kojima država, županije i jedinice lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25 posto i njihova trgovačka društva kćeri. Potpore mogu koristiti trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a s obzirom na pogođenost pojedinih sektora, to će u prvom redu biti tvrtke iz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, odnosno samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima te ribarstvo. Mogu ih koristiti i tvrtke koje se bave prijevozom i skladištenjem, a tu se ponajprije misli na prijevoz putnika, zatim djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića; tvrtke koje se bave iznajmljivanjem i leasingom, putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima. Naravno, to se odnosi i na kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti, proizvodnju i prikazivanje filmova i videofilmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa, izdavanja glazbenih zapisa i njihovu distribuciju, ostale uslužne djelatnosti i segment event-industrije. Više informacija možete pronaći na ovoj poveznici. Inače, na početku epidemije osnovni kriterij za isplatu potpora za očuvanje radnih mjesta bio je pad prometa od 20 posto. Država je tako za mjesec ožujak isplatila više od milijarde i pol kuna kako bi se sačuvalo približno 485 tisuća radnih mjesta. Potporu su primile gotovo 84 tisuće poslodavaca. Tada je po zaposlenom potpora bila 3.250 kuna.