COVID-19 INFO
Trgovci se moraju pridržavati strogih pravila zaštite
Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je preporuke za sprječavanje infekcije u trgovinama koje započinju s radom u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za koronavirus. Preporuke HZJZ-a ograničavaju broj kupaca koji istovremeno borave u trgovini na 15 kupaca na 100 metara četvornih neto. Točnije, maksimalni broj kupaca koji mogu istovremeno boraviti u trgovini ovisi o neto površini trgovine (površina koja je predviđena za kretanje kupaca, tj. bruto površina umanjena za površinu koju zauzimaju izlošci, police, blagajna, hladnjaci i ostala oprema trgovine). Najveći broj kupaca koji može istovremeno boraviti u trgovini je neto površina u četvornim metrima podijeljena sa sedam. Ako je teško odrediti neto površinu, može se najveći broj kupaca koji istovremeno smiju biti u trgovini izračunati da se bruto površina podijeli s 10. Nakon što u trgovinu uđe maksimalno dozvoljen broj kupaca, daljnji ulasci su mogući tek kad netko od kupaca izađe, tj. na jednog koji izađe, jedan može ući. "Otvaranje svih trgovina i produženje radnog vremena pomoći će normalizaciji situacije u sektoru, ali i u cijelom gospodarstvu. Iznimno je važno pridržavati se pravila za zaštitu zdravlja, održavati fizički razmak među kupcima i radnicima, urediti rad u smjenama i paziti na dezinfekciju", istaknula je Tomislava Ravlić, direktorica Sektora za trgovinu HGK. Tomislava Ravlić Preporučuje se ne isprobavati odjeću Posebna pravila vrijede za trgovine tekstila u kojima se preporučuje prodaja bez isprobavanja odjevnih predmeta. Ako je nužno isprobati odjevne predmete, nekupljena roba mora se spremiti na pet dana u za to predviđeni prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju. Isto vrijedi i za odjevne predmete iz povrata. Ograničen je i broj košarica i kolica u trgovinama prema maksimalnom broju kupaca koji mogu istovremeno biti u trgovini te da se ulazak uvjetuje preuzimanjem slobodne košarice ili kolica. Smjenski rad, mjerenje temperature i nošenje maski Za osoblje koje dolazi u kontakt licem u lice s kupcima moraju se osigurati zaštitne maske i fizička distanca, to se odnosi na blagajnike, poslužitelje, osoblje koje objašnjava karakteristike proizvoda i slično. Ako je moguće, preporuča se ugradnja zaštitnih pregrada na blagajnama i potiče se beskontaktno plaćanje. HZJZ također preporuča smjenski rad i to na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Zahtijevaju temeljno dezinficiranje prostora, kao i kontroliranje zdravstvenog stanja osoblja mjerenjem temperature prije posla.
COVID-19 INFO
Detaljne preporuke za rad hotela i iznajmljivača, kampova i marina
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za rad hotela i iznajmljivača, kao kampova i marina, a uz niz općih pravila o fizičkoj udaljenosti od 1,5 metar, higijenskim i zaštitnim mjerama, tu su i pravila za recepcije, bazene, itd.  Preporuke za hotele i iznajmljivače sadrže niz općih pravila i uvjeta za te prostore, prije svega pridržavanja mjera fizičke udaljenosti od 1,5 metara u odnosu na druge posjetitelje, izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.  Kod kampova i marina se preciznije razrađuje da poštovanje fizičke udaljenosti od 1,5 metara na cijelom prostoru kampa/marine (na recepciji, stolovi u ugostiteljskim objektima, na plažama npr. ležaljke, suncobrani, u redovima za čekanje pred barovima, trgovinama, kioscima, hladnjacima za sladoled i sl.). U svim prostorima u kojima postoje sjedeća mjesta ili ležaljke ili suncobrani treba ih rasporedit na način da su jedni od drugih udaljeni 1,5 metar, a potrebno je poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u u zatvorenim prostorima (objektima, službenom vozilu kampa/marine, djece u mini klubovima, sportsko-rekreacijskim sadržajima i sl.) sukladno definiranim kriterijima, precizira se za kampove/marine.  Dezinfekcijska sredstva, jednokratni papirnati ručnici, vidljive obavijesti Hotelima, kampovima i marinama preporuča se na ulazima u hotelske ili zatvorene prostore kao što su predvorja, recepcije, sportsko-rekreacijske sadržaje, putove za plaćanja, te radne prostore za zaposlenike postaviti dovoljano dozatora s dezinfekcijskim sredstvom, osigurati zaštitnu opremu za zaposlenike koji ulaze u sobe gostiju poput spremačica, osigurati dostatnu količinu jednokratnih papirnatih ručnika, ostalih jednokratnih materijala, sredstava i opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju, itd.  Potrebne su i vidljive obavijesti i informiranje gostiju o higijenskim postupcima, mjerama zaštite, možda im staviti informativni letak u smještajnoj jedinici ili ga dati prilikom prijave u kamp/marinu, kao i broj telefona odgovorne osobe koja dalje preuzima kontakt prema zdravstvenim ustanovama u slučaju sumnje na Covid, itd. Prijava/odjava u manje od 15 minuta Pravila su propisana i za recepcije, predvorja i ostale javne prostore, koje treba redovito prozračivati, učestalo dezinficirati recepciju (npr. svakih sat vremena, a prostor prijema i odjave gostiju i učestalije).   I na recepciji treba održavati fizičku udaljenost te smanjiti duljinu prijave/odjave ispod 15 minuta (što je definicija bliskog kontakta), a  ako to nije moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sl.), predlažu epidemiolozi.  Preporuča se i primjena tehnologije, odnosno potencira obavljanja check-ina online/booking i prijava od kuće, uz opciju pronalaženja mogućnosti direktne prijave gosta na eVisitor, kao i primjena beskontaktnog ili plaćanja predračunom, samoskeniranje dokumenata i sl. Također se savjetuje gostima da najave svoju odjavu odnosno check-out, kako bi im se mogao pripremiti račun i izbjeći zadržavanje na recepciji, kao i da mjenjačke poslove i podizanje gotovine ako je moguće obavljaju na bankomatima. Preporuča se i da se u dizalima postave sigurnosne upute, uključujući i maksimalan broj gostiju ispred i u dizalu. Sušače ruku zamijeniti papirnatim ručnicima Epidemiolozi traže i pojačano čišćenje javnih sanitarnih prostora  i to bar svaka dva sata, a po potrebi i češće, kao i ograničenje istovremenog korištenja sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima, itd.  Uz redovite provjere uređaja za sapun i dezinfekcijska sredstva, preporuka je i da se sušači za ruke zamijene jednokratnim papirnatim ručnicima. HZJZ ističe i potrebu dezinfekcije stolova i opreme u business centrima/konferencijskim prostorima, kao i pridržavanja fizičke udaljenosti u tim prostorima, korištenje dječjih sadržaja, trgovina i ugostiteljskih objekata sukladno preporukama za te sadržaje i objekte koje su već objavljene. Ipak su preporuke za ugostiteljske objekte unutar kampova ili marina detaljnije razrađene, od organizacije rada, ograničenja ukupnog broja posjetitelja, pripreme hrane, posluživanja na terasama, drive-ina, itd.  Čišćenje soba, zamjena posteljine i ručnika... Posebnim je preporukama za smještajne jedinice u hotelima omogućeno da se frekcencije čišćenja i zamjene posteljine i ručnika prilagodi zahtjevima gostiju, npr. samo prilikom dolaska/odlaska, ili sl.  Sve površine i predmete koje gosti koriste, od namještaja do telefona i daljinskih upravljača, treba očistiti, a čišćenju kupaonice posvetiti posebnu pozornost prilikom smjene gostiju, uvijek se mora odvajati čista i prljava posteljina i ručnici.  Posebne se preporuke odnose na osoblje hotela, među kojima su i opće zaštitne mjere, kao što su izbjegavanje bliskog kontakta s osobama sa simptomima povišene temperature, kašlja i/ili otežanog disanja, izbjegavanja rukovanja i bliskog razgovora, održavanja socijalne distance, pranje ruku ili korištenje dezificijensa, dnevno mjerenje tjelesne temperature, itd.  Također se preporuča, ako je moguće, organiziranje dvosmjenskog rada, uz sat vremena razmaka između dvije smjene kako bi se obavilo čišćenje i dezinfekcija površina. Kampovima i marinama se preporuča da rade sa smanjenim brojem osoblja (po potrebi, ovisno o zauzeću), kao i da se osoblje podijeli u smjene te da se ne susreće na izmjeni smjene.  Održavanje bazena, ventilacije, bez vlažnih sauna... Preporuke vezano za tehničku službu i održavanja je uobičajeno održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode, uz moguću primjenu maksimalnih dozvoljenih koncentracija klora.  Treba provjeravati opremu za pranje posuđa i rublja, a kod klima i uređaja za grijanje i ventilaciju (HVAC) posebnu pažnju posvetiti provjeravanju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru, kao i provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju, izmjenu zraka i odvlaživanje natkrivenih bazena.  Preporuča se pojačana ventilacija hotelskih prostora npr. povećanjem broja ventilacija, povećanjem postotka vanjskog zraka koji cirkulira u sustav. Na bazenima i plažama treba odvojiti ležaljke da se osigura udaljenost u odnosu na druge, osim ako se radi o članovima iste obitelji, te ih dezinficirati nekoliko puta dnevno, a obavezno ako je jedan gost više ne koristi, a drugi to želi.  Za korištenje wellnessa i saune preporuča se ograničenje broja osoba, posebice u zatvorenim objektima i prostorima, u skladu s raspoloživim prostorom. Preporuka je epidemiologa i da se van funkcije stave sve vlažne saune, a da se nastave koristiti suhe, kao npr. finska sauna. Dolazak suradnih djelatnika, npr. majstora, kurira, dostavljača, treba organizirati uz telefonsku najavu i mjerenje temperature prije dolaska. HZJZ je uz ostalo objavio i preporuke za turističke agencije, koje se odnose kako na same poslovnice te zaštitu djelatnika i stranaka i na prijevoz putnika u organizaciji agencije autobusima, osobnim vozilima ili kombijima, izlete turističkim brodovima, kao i na voditelje putovanja i turističke vodiče. 
Aktualno
Potpore i poslodavcima koji obavljaju sezonske poslove
Korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za travanj i svibanj omogućeno i poslodavcima koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta izvijestio je Hrvatski zavod za zapošljavanje.  Sukladno odluci Upravnog vijeća HZZ-a uvjet za korištenje te potpore je da su poslodavci do 29. veljače 2020. registrirali djelatnosti i izvršili prvu prijavu u sustav osiguranika HZMO- a te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. To se međutim ne odnosi na iznajmljivače privatnog smještaja kao niti na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak, ističe se u priopćenju. Korištenje te mjere omogućeno je i osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine, dodaje se. Odobravat će se potpora za travanj i svibanj Također, osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji su zbog nastalih okolnosti ostali bez izvora prihoda mogu koristiti mjeru ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture. Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 7. svibnja 2020. odobravat će se potpora za travanj i svibanj 2020. Iznimka su poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera za koje će se zahtjevi za dodjelu potpore zaprimati do 15. svibnja 2020., a potpora će se odobravati za travanj i svibanj. Poslodavac mora HZZ-u dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa potpore kako slijedi:  dokaze o isplati plaće za travanj 2020 koja je isplaćena u svibnju 2020 dostaviti najkasnije do 5. lipnja 2020.,  dokaze o isplati plaće za sviibanj 2020 koja je isplaćena u lipnju 2020 dostaviti najkasnije do 5. srpnja 2020.  
COVID-19 INFO
Od ponedjeljka otvaraju se trgovački centri
Od ponedjeljka 11. svibnja s radom ponovo mogu početi i trgovački centri, stoga je HZJZ izdao preporuke pod kojim uvjetima će to biti moguće. Općenita je preporuka da se, uz održavanje propisanog razmaka od 1,5 metra, unutar centra boravi što kraće te da se ograniči broj kupaca kako ne bi dolazilo do gužve i bliskog kontakta među velikim brojem ljudi. Kako bi se poštovale epidemiološke mjere, potrebno ograničiti broj kupaca koji istovremeno borave u trgovini na najviše 15 kupaca na 100 metra četvornih neto površine. Sve druge mjere što se tiču dezinfekcije i čišćenja prostora podudaraju se onim ranije donesenim kad je riječ radu trgovina i ugostiteljskih objekta. Jedino je novo da će se mjesta za odmor poput klupica za odmor, stolova maknuti kako ne bi došlo do okupljanja i zadržavanja ljudi. U trgovinama tekstila preporučuje se prodaja bez isprobavanja odjevnih predmeta, ako je ikako moguće. Ako je isprobavanje odjevnih predmeta nužno, nekupljena se roba mora spremiti na tri dana u za to predviđeni prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju. Isto pravilo vrijedi i za odjevne predmete iz povrata. Osim toga, moguće je tretirati isprobane robe vrućom parom pomoću glačala na paru, pri čemu te odjevne predmete nije više potrebno spremati na tri dana u zaseban prostor. Zaposlenici u igraonicama zaduženi su za održavanje čistoće i redovitu dezinfekciju prostora u skladu s preporukama HZJZ-a za čišćenje i dezinfekciju prostora, te su dužni paziti da djeca održavaju čim je moguće više propisanu udaljenost jedno od drugog. Na kraju smjene prostor se obavezno treba očistiti i dezinficirati kao i svi rekviziti za igru sukladno uputama za rad vrtića, koje su dostupne na mrežnim stranicama HZJZ-a.
COVID-19 INFO
Uvjeti pod kojima će se prelaziti granica
Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za sve one koji prelaze državnu granicu i ulaze u Hrvatsku. Tako se hrvatskim državljanima omogućuje se ulazak u državu i odlazak u inozemstvo. Dodatno, kada postoje poslovni razlozi ili gospodarski interesi, ulazak u Republiku Hrvatsku, uz pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, omogućava se i građanima država članica EU i članovi njihovih obitelji, državljanima trećih zemalja koji u osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ, zatim osobama koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize. Među izuzetke kojima je odobren ulazak, uz one ranije navedene, dodane su i osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga, a svi oni mogu prelaziti državnu granicu uz pridržavanje općih i posebnih preporuka Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo. Za hrvatske državljane iz članka ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana već im se prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku od strane granične policije uručuje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju opće i posebne preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima se preporučuje da čim više ograniče kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje kuće obavljaju samo najnužnije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. Navedeno vrijedi i za strane državljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u Republiku Hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku