COVID-19 INFO
Nove mjere: Tko sve i gdje mora nositi masku za lice?
Nacionalni stožer Civilne zaštite objavio je odluku koja se primjenjuje od 13. listopada, a kojom se uvodi obveza nošenja maski u zatvorenim prostorima. Ovom se odlukom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 uvodi nužna mjera obvezne uporabe maski za lice ili medicinskih maski. Na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos, moraju ih nositi: - zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjeti dopušteni- zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelji korisnika, ako su posjeti dopušteni- vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu- zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama - zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka- gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke- zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije- zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima- zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje dvametra- vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru- gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenom prostoru- posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru- druge osobe koje na to obveže njihov poslodavac. Poslodavci i organizatori društvenih, javnih i drugih okupljanja obavezuju se provoditi kontrolu uporaba maski za lice ili medicinskih maski. Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se rabiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ova Odluka ne odnosi se na rad u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.
COVID-19 INFO
Što kad se koronavirusom zarazite na poslu?
Svaka osoba koja se zarazi koronavirusom na svojem radnome mjestu ne može ostvariti pravo na priznavanje profesionalne bolesti, već se svaki slučaj zasebno vještači. U skladu sa Zakonom o listi profesionalnih bolesti, profesionalnim bolestima smatraju se zarazne bolesti uzrokovane izloženošću na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze. "Novim Pravilnikom HZZO-a o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti predviđena je mogućnost ostvarivanja prava na temelju priznate profesionalne bolesti, ako se radi o zaraznoj bolesti, od datuma njena nastanka. To ne znači da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. U skladu s ovim Pravilnikom, priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji", pojašnjava se na web-stranici koronavirus.hr. Podsjetimo, sva zdravstvena zaštita u vezi s liječenjem od koronavirusa pokrivena je iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, što znači da su i oni koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje u slučaju liječenja od koronavirusa oslobođeni plaćanja participacije, odnosno u ovom slučaju ne sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite. Dakle, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaća liječenje za sve svoje osigurane osobe za koje se postavi indikacija za testiranje na koronavirus.