Analiza pokazala: Zagrebački poduzetnici posluju sve bolje

4. lipnja 2021.

Foto: Shutterstock

Analiza poslovanja poduzetnika od 2015. do 2019., koju je izradila FINA, pokazuje da gospodarstvo u Zagrebu iz godine u godinu raste, ostvaruju se sve bolji rezultati, a najbolji su iskazani 2019. godine kada je kod poduzetnika bilo najviše zaposlenih, i to 372.776, i kada su ostvareni najveći prihodi od 399,9 milijardi kuna.

Zagreb, u odnosu na druge županije, na prvom je mjestu prema iskazanim ukupnim prihodima, ostvarenoj neto dobiti, broju poduzetnika, broju zaposlenih kod poduzetnika, pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih te prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih, dok je po ekonomičnosti poslovanja na trećemu mjestu među svim županijama.

U promatranom petogodišnjem razdoblju broj poduzetnika u Zagrebu povećan je za 30 posto, zaposlenih za 12,9 posto, ukupni prihodi veći su za 21,9 posto, prosječna mjesečna neto plaća za 13,6 posto, a dobit razdoblja za 48,6 posto, dok je gubitak razdoblja manji za 8,2 posto.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u promatranom je razdoblju porasla za samo 798 kuna, a kretala se između najniže, koja je obračunana 2015. godine i iznosila 5.863 kune te najviše, koja je obračunana 2019. godine, a iznosila je 6.661 kunu.
U promatranom razdoblju rastao je i broj poduzetnika, od najmanjeg 2015. godine, kada ih je bilo 35.089, do najvećeg broja 2019. godine, 45.608.

Najmanja dobit razdoblja ostvarena je 2015. godine, i to 17,7 milijardi kuna, a najveća 2019. godine, 26,3 milijarde kuna.

Zagrebački poduzetnici ostvarili su veće bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu za 25,5 posto, u odnosu na prethodnu 2018. godinu. Uvoz je povećan za 7,6 posto, a izvoz za 7,8 posto, s time da je trgovinski deficit 23,6 milijardi kuna.

Top 10 poduzetnika Zagreba ostvarilo prihode od 74,8 milijardi kuna

Deset najboljih poduzetnika Zagreba, rangiranih prema ukupnim prihodima, ostvarilo je u 2019. godini ukupne prihode u iznosu od 74,8 milijardi kuna.

Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Zagreba iznosio je 18,7 posto i bio je manji za 4,5 posto u odnosu na udio od 23,2 posto u ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Grada Zagreba u 2015. godini (gotovo 76 milijardi kuna).

Prema ostvarenim ukupnim prihodima u Gradu Zagrebu, i u 2015. godini i u 2019. godini, najuspješniji je bio veliki poduzetnik u mješovitom vlasništvu s više od 50 posto privatnoga kapitala - INA s 3.789 zaposlenih i ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 21,6 milijardi kuna u 2019.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima iznosila je 10.525 kuna i za 58 posto viša je od prosječne mjesečne obračunane neto plaće kod poduzetnika u Zagrebu te 81 posto viša od prosječne mjesečne obračunane neto plaće kod zaposlenih na razini Hrvatske.

 

P.hr/I.G.