Ako je u vašem ugovoru o leasingu bio korišten NRS za kunu, on će biti zamijenjen NRS-om za euro

29. rujna 2022.

Foto: Pixabay

Ako ste klijent jednog od leasing društava koja posluju u Hrvatskoj, sigurno se pitate što će uvođenje eura značiti za vaš ugovor o leasingu? Prilikom uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj sve odredbe vašeg postojećeg ugovora o leasingu ostaju na snazi, jedino će se iznosi u kunama preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna i u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj.

Preračunavanje se odnosi na nedospjeli iznos glavnice u kunama, dospjeli obračunani a neplaćeni iznos glavnice u kunama, ostale nedospjele iznose koji proizlaze iz ugovora te one dospjele i obračunane, ali nenaplaćene.

Kod ugovora o leasingu u kunama, iznosi u kunama preračunat će se u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, pa će i iznos rata/obroka biti izražen u eurima. Kod ugovora o leasingu u kunama s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je prije bilo ugovoreno.

Ugovor o leasingu koji sadrži promjenjivu kamatnu stopu nakon uvođenja eura ostaje kakav jest osim ako je kao parametar korišten NRS (nacionalna referentna stopa) za kunu, u kojem se slučaju taj parametar zamjenjuje NRS-om za euro.

Cijeli će se proces odvijati automatski

Poslovima leasinga u Hrvatskoj se bavi 15 društava, koja su krajem ožujka imala gotovo 154.000 aktivnih ugovora o leasingu, ukupne vrijednosti gotovo 18 milijardi kuna. Od toga se oko 22 posto ili gotovo 34.000 ugovora odnosilo na fizičke osobe, a ostatak na pravne. Na sve njih automatski će se primijeniti odredbe preračunavanja iz kuna u eure, prema definiranom tečaju konverzije.

Važno je napomenuti da konverzija valute ne utječe ni na prava ni na obveze ugovornih strana iz postojećih ugovora o leasingu te da ti ugovori ostaju na snazi. Kao i drugi korisnici financijskih usluga, ugovaratelji leasinga o navedenom će biti informirani putem javnih glasila i internetskih stranica leasing društava, dok će one pojedinačne, individualne obavijesti o preračunavanju dobiti najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura.

Cijeli će se proces za klijente leasinga odvijati automatski, no to ne znači da ga neće nadzirati nadležne institucije i regulator tržišta, što je u slučaju leasing društava Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). Stoga se primatelji leasinga u slučaju pojave eventualnih nepravilnosti u konverziji mogu obratiti na e-mail adresu: potrosaci@hanfa.hr

www.hanfa.hr