Akcijski plan od 314 mjera za rasterećenje gospodarstva

3. siječnja 2019.

Foto: Shutterstock

Vlada je na svojoj prvoj ovogodišnjoj sjednici donijela Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. koji sadrži 314 mjera s predviđenim rasterećenjima od 626,74 milijuna kuna, izračunato metodologijom standardnog troška, odnosno ovakvo rezanje značit će do 15,5 posto manje opterećenja za gospodarstvo..“ Mjere obuhvaćaju ukidanje administrativnih obveza u cijelosti; smanjenje broja obveznika, učestalosti ispunjenja obveze ili opsega dokumentacije koju poduzetnici trebaju dostaviti prilikom ispunjenja administrativne obveza; digitalizaciju i pojednostavljenje provedbe administrativnih postupaka te ukidanje ili smanjenje iznosa financijske naknade za određenu obvezu,“ pojasnio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, koji je dodao kako je tijekom analize i mjerenja provedena edukacija više od 200 državnih i javnih službenika s ciljem razumijevanja SCM metodologije i stjecanja pozitivnog pristupa prema politikama bolje regulative. Inače, sam Akcijski plan nastavak je procesa započetog početkom 2017. godine tada su provedeno 75 mjera rasterećenja procijenjene vrijednosti na gotovo milijardu kuna., u prošloj 2018. godinu provedeno je 105 mjera administrativnog rasterećenja procijenjene vrijednosti 600 milijuna kuna. Najveći dio rasterećenja ostvaren je u području administrativnih obveza iz sanitarne i zdravstvene kontrole, zatim zaštite na na radu gdje su zahtjevi prilagođeni stvarnim potrebama pojedine djelatnosti, kao i obveza prema Poreznoj upravi gdje se pravilnicima koji stupaju na snagu 3. siječnja poduzetnici rasterećuju vođenja niza evidencija i dostave podataka. Inače tijekom izrade Akcijskog plana provedena je analiza 939 propisa, gdje je utvrđeno čak 3076 administrativnih obveza i neporeznih davanja za poduzetnike.

Digitalizacijom do većih ušteda

Najveće uštede planiraju se u resoru Ministarstva financija, i to u iznosu od 230,42 milijuna kuna, zatim u pravosuđu od 178,73 milijuna kuna te u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u iznosu od 104,93 milijuna kuna. Znatne uštede očekuju se i u resoru Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 59,60 milijuna kuna, te u području zdravstva od 38,5 milijuna kuna.
Digitalizacijom upravnih postupaka pri upisu u sudski registar poduzetnici će se rasteretiti za 173,8 milijuna kuna, zatim dostavljat će se manje podataka Poreznoj upravi, što bi trebalo rezultirati sa 225 milijuna kuna manje troškova, dok se na trošarinama planiraju uštede od 5 milijuna kuna I to kroz digitalizaciju postupaka prema Carinskoj upravi. Kad je riječ o gospodarenju otpadom ukida se vođenje posebnih evidencija i obveza izvještavanja, gdje bi uštede mogle biti ušteda od 95 milijuna kuna, ukida se obveza vođenja dvostruke evidencije o prodaji za poljoprivrednike koji posluju kao OPG-i, čime se administrativno rasterećuju za 6,6 milijuna kuna. Ukupna godišnja uštedu od 2,4 milijuna kuna očekuje se I u resoru turizma ako želite postati turistički vodič ili iznajmljivati apartman, moći ćete to napraviti elektronički, i to tako da će predaja dokumentacije i zahtjeva za izdavanje rješenja biti moguće putem platforme u sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam.

HGK: Podržavamo pojednostavljenje provedbe administrativnih postupaka

Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. predstavlja razradu mjera predviđenih Programom reformi, a istodobno je riječ o trećem takvom programu kojim se nastavlja kontinuitet provedbe mjera u području rasterećenja gospodarstva. U tom kontekstu pozdravljamo napore Vlade usmjerene prema olakšavanju poslovnih aktivnosti, osobito jer svi relevantni međunarodni pokazatelji stanja konkurentnosti i kvalitete poslovnog okruženja upozoravaju na stagnaciju i slab pomak Hrvatske u odnosu na slične zemlje. Primjerice, Hrvatska je, prema indeksu konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma, već nekoliko godina za redom najniže pozicionirana država središnje i istočne Europe. Pomaci u konkurentnosti su već godinama neznatni, čime se Hrvatsko gospodarstvo može okarakterizirati kao statično u konkurentnosti. Pokazatelji na ljestvici lakoće poslovanja, odnosno Doing Business ljestvici Svjetske banke, također upućuju na potrebe poboljšanja.

Stoga ohrabruje što ovogodišnji Akcijski plan širi u opsegu i sadrži znatno više mjera u odnosu na prethodni (314 u odnosu na prijašnjih 105) s većim iznosom predviđenog rasterećenja (626,74 milijuna kuna u odnosu na 600 milijuna). Osobito podržavamo napore usmjerene u digitalizaciju i pojednostavljenje provedbe administrativnih postupaka što, uz samo smanjenje iznosa financijskih naknada, poduzetnicima pruža mogućnost za efikasnije i financijski uspješnije poslovanje. Opseg mjera u dinamičnom poslovnom okuženju teško da može biti dovoljno širok ili sveobuhvatan, ali smatramo da je najvažnije da se donesene mjere što brže i što cjelovitije implementiraju. Novi akcijski plan je usmjeren u 36 područja, što uz područja iz prethodna dva akcijska plana čini solidan temelj za proces provedbe administrativnog rasterećenja gospodarstva, ali pritom ostaje evidentna potreba za nastavkom procesa iznalaženja daljnjih mjera u ovim i drugim područjima kako bi se znatnije unaprijedila poslovna klima. Stoga očekujemo da će se navedeni Akcijski plan što brže i što potpunije realizirati uključujući, što bi trebalo imati pozitivan utjecaj na lakoću poslovanja poduzetnika, ali i na pokazatelje ukupne konkurentnosti Hrvatske s povoljnim implikacijama na razvoj poslovnih aktivnosti i povećanje izravnih stranih ulaganja.

Ilijana Grgić