e-Privredni

A+ A A-

Novi izračun - veći javni dug

Državni zavod za statistiku predstavio je Izvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države u Hrvatskoj, koje predstavlja dio redovitog fiskalnog nadzora Europske komisije nad zemljama članicama. Izvješće se podnosi Europskoj komisiji (Eurostat) dva puta godišnje – na kraju ožujka (travanjsko Izvješće) i na kraju rujna (listopadsko Izvješće).

Do sada je Hrvatska podnijela dva takva izvješća, i to u listopadu 2013. i travnju 2014. godine. Za razliku od tadašnjih izvješća, koja su bila urađena u skladu s ESA 95 metodologijom, ovo je prvo izvješće u kojem je primijenjena nova ESA 2010 metodologija, priopćeno je iz Službe za komunikacije i izdavaštvo HGK.

Glavne razlike između ESA 95 i ESA 2010 metodologije DZS je već predstavio pri reviziji podataka o BDP-u. Za razinu duga i deficita najveći utjecaj ima promjena sektorske klasifikacije kojom se širi obuhvat sektora opće države i na Hrvatske autoceste i na Autocestu Rijeka–Zagreb. Naime prijašnji kvantitativni kriterij da u sektor opće države ne ulaze jedinice kod kojih je udio tržišnih prihoda u ukupnim troškovima proizvodnje veći od 50 posto novom je metodologijom preciziran tako da troškovi proizvodnje uključuju i troškove kapitala (troškove kamata) te da se u obzir uzima i kvalitativni kriterij koji utvrđuje posluje li institucionalna jedinica zaista na tržištu.

Ugovorom iz Maastrichta uspostavljena su dva glavna kriterija fiskalnog nadzora: udio proračunskog manjka (deficita) opće države zemlje članice ne smije biti veći od tri posto BDP-a, a konsolidirani dug opće države veći od 60 posto BDP-a.

Po ranijoj metodologiji Hrvatska nije zadovoljavala kriterij visine proračunskog deficita od 2009., a kriterij duga opće države probila je prošle godine. Po novoj metodologiji, koja je predstavljena za posljednje četiri godine, pokazatelji su još negativniji, posebice kada je riječ o dugu opće države čiji je udio u BDP-u iz metodoloških razloga porastao, ovisno o godini, za 7,8 do 8,6 postotnih bodova, s tim da je Maastrichtska granica prijeđena već u 2012. godini.

Primjenom nove metodologije ESA 2010 deficit konsolidirane opće države za 2013. iznosi 17,2 milijarde kuna, odnosno -5,2 posto BDP-a, što je milijardu kuna više u odnosu na travanjsku notifikaciju. Pritom je najveći utjecaj na povećanje deficita za 2013. godinu imalo uključivanje Hrvatskih autocesta i Autoceste Rijeka–Zagreb u obuhvat opće države (u iznosu od 337 milijuna kuna), kao i revizija bruto investicija u fiksni kapital (u iznosu od 461 milijun kuna). Deficit za ovu godinu procijenjen je na 19 milijardi kuna, što je 5,8 posto BDP-a, odnosno 1,8 milijardi kuna više nego u 2013. godini. Time Hrvatska neće zadovoljiti očekivanja Europske komisije koja je, za ovu godinu, stavila u mirovanje proceduru prekomjernog deficita pod pretpostavkom da će se ostvariti nominalni proračunski deficit od 4,6 posto BDP-a.

Primjenom nove metodologije ESA 2010 za razdoblje od 2010. do 2013. konsolidirani je dug opće države porastao između 27,4 (koliko je porastao u 2010. godini) i 29,6 milijardi kuna koliko je porastao u 2013. godini. Istodobno je njegov udio u BDP-u povećan s 52,8 posto u 2010. godini na čak 75,7 posto u 2013. godini. Razlog je povećanje obuhvata podsektora središnje države, čime su primljeni krediti tih jedinica ušli u obuhvat duga. Prema projekcijama Ministarstva financija, konsolidirani dug opće države na kraju ove godine iznosit će 268,6 milijardi kuna ili čak 81,8 posto BDP-a. Time se nastavlja neodrživo visoka dinamika rasta javnog duga koji je u posljednjih godinu dana povećan za 7,5 posto, a njegov udio u BDP-u za 6,2 postotna boda.

Ocjenjujemo da bi podaci za ovu godinu realno mogli biti i nepovoljniji od predstavljenih s obzirom na mogućnost da oni vjerojatno ne obuhvaćaju sve obveze države u vezi s dugovima u zdravstvenom sustavu, preuzete obveze u vezi s restrukturiranjem brodogradnje, kao i obveze iz procesa sukcesije bivše Jugoslavije koje će onda, ako se prenesu na sljedeću godinu, opteretiti državne financije u narednoj godini.
                                                                                                                    (PV) 20.10.2014.


Hitovi: 1181

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb