e-Privredni

A+ A A-

Lakše doniranje hrane

Vlada je u saborsku proceduru proslijedila Prijedlog zakona o poljoprivredi koji regulira široko područje provedbe mjera poljoprivredne politike koje je do sada bilo propisano s više od 10 zakona. Novim zakonom prvi se put donose odredbe kojima se definira doniranje hrane za ljude i životinje kako bi se spriječilo uništavanje velikih količina hrane. Prema nekim procjenama, u Hrvatskoj se godišnje baci više od 300.000 tona hrane.

“O bacanju hrane i nemogućnosti doniranja nekoliko puta smo razgovarali i na Vijeću ministara. Europska komisija želi smanjiti rasipanje hrane jer milijuni tona godišnje završe u kantama za smeće samo u EU, što predstavlja socijalni, moralni i ekološki problem. Na razini EU-a ne postoji jedinstvena uredba, već je reguliranje prepušteno nacionalnom zakonodavstvu”, kazao je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

Ministarstvo poljoprivrede očekuje da će nakon usvajanja zakona u Hrvatskom saboru krenuti izrada pravilnika kojim će striktno biti propisano da hrana koja se donira mora biti zdravstveno ispravna, sigurna i kvalitetna, odnosno definirat će se pravila i način na koji se hrana može donirati. Zakon zahtijeva međuresorno djelovanje zbog čega je već osnovano i povjerenstvo koje radi na pravilniku.

Krešimir Sočković

Hitovi: 946

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb