e-Privredni

A+ A A-

Tri zelena sajma na Velesajmu

 

Tri vodeća zelena sajma održat će se u zajedničkom terminu, od 22. do 25. travnja 2015. na Zagrebačkom velesajmu. Riječ je o poznatim sajmovima Interklima, Energetika i Zelena gradnja.

Naglasak sajmova bit će na energetski štedljivim tehnologijama i sustavima opremanja objekata te povećavanju svijesti o energetskoj učinkovitosti i mjerama uštede. Na sajmovima će biti predstavljene nove tehnologije i sustavi iz područja grijanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije, obrade pitke vode, energetike (s naglaskom na obnovljive izvore) te održive gradnje. Tri savršeno kompatibilna sajma na jednom će mjestu okupiti predstavnike struke, povezati proizvođače, distributere i projektante s potrošačima, a napose s poslovnom javnošću - poduzetnicima i investitorima. Dio programa su i edukativne radionice koje pridonose stručnom usavršavanju sudionika. 

Posebno zanimljiv bit će znanstveni skup u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje koji će se održati u okviru sajma Interklima. 

Na skupu će se obilježiti Dan Frana Bošnjakovića, istaknutog hrvatskog znanstvenika nauke o toplini te aktualizirati njegov doprinos primjeni termodinamike za racionalno korištenje energije i alternativnih izvora, ponajprije u području grijanja, hlađenja i klimatizacije. Posjetitelji će moći nazočiti i 12. konferenciji o termografiji na kojoj će biti riječi o termodinamičkim i ekonomskim aspektima ponašanja građevinskih konstrukcija u odnosu na zahtjeve europskih direktiva o energetskoj učinkovitosti i primjenama infracrvene termografije.

Sve u znaku energetske učinkovitosti

O energetskoj obnovi zgrada po modelu Ugovora o energetskom učinku, s primjerima projekata, bit će riječi na prezentaciji projekta IEE EESI2020. O primjeni Ugovora o energetskom učinku u projektima rekonstrukcije sustava javne rasvjete govorit će se na prezentaciji projekta IEE Streetlight-EPC. Energetsko certificiranje u praksi naziv je stručnog skupa na kojem će se govoriti o konkretnoj provedbi proračuna racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama, a inženjerima strojarstva posvećen je skup Dan inženjera strojarstva na kojemu će podrobnije biti osvijetljena važna tema velikih energetskih postrojenja i održive gradnje, naravno, kroz aspekt energetske učinkovitosti.

Pokrovitelji Sajma energetske učinkovitosti su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Hrvatske, Grad Zagreb-Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Partneri Sajma energetske učinkovitosti su Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Hrvatska udruga energetskih certifikatora, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje. 

Andrea Marić

Hitovi: 976

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb