e-Privredni

A+ A A-

Pola projekata dovršeno, ostatak do idućeg ljeta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je brošuru 50 projekata Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Ona sadrži kratki pregled projekata iz sva četiri dosadašnja poziva provedena u okviru prve prioritetne osi Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., financiranog sredstvima Europske unije.

Svim pozivima zajedničko je to da su namijenjeni lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem ulaganja u razvoj poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama kako bi one privukle nove investitore, ili pak u razvoj poslovnih inkubatora kao i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu. Također, ulaganja su bila usmjerena i u razvoj javne turističke infrastrukture, što u konačnici treba rezultirati razvojem gospodarstva i stvaranjem novih radnih mjesta u Hrvatskoj.

Prva tri poziva objavljena su prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, u vrijeme kada su Hrvatskoj na raspolaganju bila sredstva iz IPA pretpristupnog fonda. Prijaviti su se mogli isključivo nositelji budućih projekata iz 10 slabije razvijenih hrvatskih županija - Zadarske, Šibensko-kninske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske, Ličko-senjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske te Karlovačke županije.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, našoj zemlji postala su dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda. Na četvrti poziv Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu stoga su svoje projekte mogli prijaviti nositelji iz čitave Hrvatske.

Veliki interes

Od ukupno 50 projekata, njih 25 predstavljenih u ovoj brošuri iz prva dva poziva završilo je provedbom, dok je drugih 25 iz trećeg i četvrtog poziva još u provedbi i bit će dovršeni do sredine iduće godine. Ukupna vrijednost svih 50 ugovorenih projekata je 85,2 milijuna eura odnosno 647,8 milijuna kuna od čega EU sredstva iznose 64,8 milijuna eura odnosno 492,3 milijuna kuna, a nacionalno sufinanciranje 20,5 milijuna eura, odnosno 155,6 milijuna kuna.

U prvom pozivu ugovoreno je i provedeno šest projekata poslovne i turističke infrastrukture u ukupnoj vrijednosti od 5,3 milijuna eura, dok je u drugom pozivu ugovoreno i provedeno 19 projekata u vrijednosti od 21,2 milijuna eura. U trećem pozivu, čija je provedba u tijeku, u lipnju prošle godine je ugovoreno 10 projekata u ukupnoj vrijednosti od 9,2 milijuna eura.

Na četvrti poziv, koji je objavljen 4. prosinca prošle godine, mogli su se prijaviti projekti iz cijele Hrvatske. Interes za sudjelovanje u Pozivu je bio je vrlo velik i na njega su stigle čak 144 prijave, od kojih je za financiranje odabrano njih 15. Ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora iznosi 49,5 milijuna eura od čega odobrena bespovratna sredstva ukupno iznose 46,9 milijuna eura. EU-dio tih sredstava iznosi 38,3 milijuna eura, dok je iz državnog proračuna osigurano 8,6 milijuna eura. Sami korisnici morali su osigurati 2,5 milijuna eura za ostvarenje svojih projekata.

Za ravnomjeran razvoj

Upravljačko tijelo svih ovih projekata je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok je posredničko tijelo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić u predgovoru ove brošure ističe kako je cilj Vlade bio osigurati, putem ulaganja iz EU fondova, posao za što više hrvatskih građana. “U skladu s glavnim ciljevima odabrali smo prioritete ulaganja, među kojima su podrška poduzetnicima, novo zapošljavanje, bolja prometna povezanost, inovacije, čisti okoliš, ravnomjerni regionalni razvoj, povećanje pokrivenosti širokopojasnom mrežom i poticanje korištenja e-usluga, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje socijalne jednakosti, smanjenje rizika od siromaštva, kao i povećanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa”, navodi Grčić.

Brošura je objavljena na internetskim stranicama Ministarstva na stranici https://razvoj.gov.hr/istaknute-teme/publikacije/50-projekata-sheme-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu-prva-prioritetna-os/3191. Tu su na jednostavan i pregledan način opisani projekti poslovne i turističke infrastrukture. 

Krešimir Sočković

Hitovi: 1112

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb