e-Privredni

A+ A A-

J.D.O.O.-i oslobođeni plaćanja članarine HGK

Na 11. sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore predstavljene su racionalizacija poslovanja, povećanje učinkovitosti te nove usluge HGK koje su provedene tijekom prve godine mandata novog predsjednika.

Uvažavajući Odluku Vlade, donesena je izmjena Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojom se do kraja 2015. oslobađaju plaćanja članarina jednostavna društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.) te članice nad kojima je pokrenut postupak likvidacije ili stečaja.

U ukupnom zaduženju na godišnjoj razini financijski učinci ove odluke iznose okvirnih 10 posto od ukupne zaduženosti prema osnovi članarine, u skladu s Odlukom Vlade. Usklađenje s odlukom Vlade napravljeno je gotovo dva mjeseca prije predviđenog roka od 90 dana.

Kako bi ostvarile pravo na oslobađanje plaćanja članarine u 2015., članice HGK nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije moraju podnijeti zahtjev Hrvatskoj gospodarskoj komori za oslobođenje od plaćanja članarine, zbog stečaja trgovačkog društva odnosno likvidacije, koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje (stečajni upravitelj odnosno likvidator) te dostaviti preslike Rješenja trgovačkog suda o otvaranju stečajnog postupka odnosno postupka likvidacije.

"Prva faza restrukturiranja Hrvatske gospodarske komore, koja je trajala godinu dana, završena je. Slijedi uvođenje proaktivne poslovne politike kojom je nužno osigurati održivi rast i razvoj gospodarske komore kao gospodarskog servisa koji će individualiziranim pristupom prenijeti najbolje prakse hrvatskom gospodarstvu", istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.

"Dio proaktivnog pristupa već je vidljiv i nove su usluge već zaživjele – od dodjele vaučera poduzetnicima za EU fondove, preko projekta Poduzetnik-izvoznik, novog mjesta za objavu tendera, do mobilnih timova", istaknuo je.

Skupština je prihvatila izvješće o poslovanju HGK u 2014., prema kojemu je vrijednost prihoda realiziranih u 2014. godini 154,89 milijuna kuna, što je 32 posto ili za 72,99 milijuna kuna manje nego u 2013. godini. Glavni razlog smanjenja prihoda jest ukidanje doprinosa i smanjenje članarina.
HGK, kako je istaknuto, svoje poslovanje u potpunosti je prilagodila novonastalim okolnostima, nastojeći ustrajno racionalizirati poslovne procese, što će rezultirati daljnjim smanjenjem rashoda.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 159,62 milijuna kuna, što je u apsolutnom iznosu smanjenje za 29,4 posto ili 66,6 milijuna kuna u odnosu na 2013. godinu.
Čišćenje bilance tijekom 2014. rezultiralo je povećanjem ostalih rashoda. No, bilo ga je potrebno napraviti kako bi se prvi put u potpunosti transparentno prikazalo stvarno stanje imovine Hrvatske gospodarske komore.

Od ukupno 23,4 milijuna kuna ostalih rashoda, najviše, odnosno 18,66 milijuna kuna, čine otpisana potraživanja, i to ponajviše, čak 16,4 milijuna kuna, potraživanja od Komercijalne banke. Preostali iznos odnosi se na otpise potraživanja od kupaca, vrijednosno usklađenje umjetničkih djela te otpis vrijednosti otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, priopćeno je iz Službe za komunikacije i izdavaštvo HGK. Stoga je, na temelju razlike prihoda nad ukupnim rashodima zbog navedenog 'čišćenja bilance', ostvaren minus od 41,18 milijuna kuna.

Hitovi: 1273

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb