e-Privredni

A+ A A-

Obavezna prijava HZMO prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koja je stupila na snagu 1. siječnja, promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Poslodavci su dužni prijaviti radnika nadležnoj službi Zavoda za mirovinsko osiguranje najkasnije prije početka rada, a najranije ga mogu prijaviti osam dana ranije.

Ukoliko radnik ne počne raditi na dan naveden u prijavi o početku osiguranja, tj. na ugovoreni datum, poslodavac je dužan o tome najkasnije istoga dana izvijestiti Zavod za mirovinsko osiguranje. U protivnom, propisana je kazna od 61.000 do 100.000 kuna.

Rok za odjavu radnika iz sustava osiguranja, rok za prijavu i odjavu osiguranika koji su samostalni obveznici plaćanja doprinosa i rok za dostavljanje podataka o promjenama nastalim tijekom osiguranja nije izmijenjen i iznosi 24 sata.

Podsjećamo da se prijave obavljaju isključivo elektroničkim putem preko usluge e-prijave dostupne na internetskoj stranici Zavoda, uz iznimku poslodavaca koji zapošljavaju do 3 radnika.

Hitovi: 1302

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb