e-Privredni

A+ A A-

Objavljeni kriteriji za ribarske potpore

Objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1.“Trajna obustava ribolovnih aktivnosti“ u „Narodnim novinama“ broj 151/2014 od 19. prosinca 2014. Ovo je drugi objavljeni Pravilnik u okviru provođenja mjera kroz Europski fond za ribarstvo, nastavno na Pravilnik koji se je odnosio na sufinanciranje proizvodnih investicija u akvakulturi.

Objavljenim Pravilnikom definirani su uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, točnije dodjele naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova uništavanjem plovila ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan ribolova.

Ukupna financijska alokacija za provedbu ove mjere iznosi 4,76 milijuna eura, od čega Europska unije sudjeluje sa 3,57 milijuna eura iz Europskog fonda za ribarstvo, a preostalih 1,19 milijuna eura financira Republika Hrvatska iz državnog proračuna.

U Narodnim novinama broj 154/2014 od 24. prosinca 2014. objavljen je natječaj za mjeru 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ iz Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013. Rok za podnošenje prijava traje od 15. siječnja 2015. do 02. ožujka 2015. godine.

Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti u skladu s nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora.

KS/PV (2.1.2015.)

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb