e-Privredni

A+ A A-

U potrazi za novim prilikama

Osiguravatelji posluju u vrlo zahtjevnom okruženju. Razdoblje niskih kamatnih stopa traje i dalje, stanovništvo je sve starije, liberalizacija tržišta automobilske odgovornosti rezultirala je padom premija, a od 1. siječnja trebaju poslovati po pravilima Solvency II.

Riječ je o novom zakonodavnom i regulatornom okviru ukupnog poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje u EU. Ključne promjene odnose se na nova pravila solventnosti, adekvatnosti kapitala i upravljanja rizikom te novi sustav izvješćivanja i nadzora. Solvency II će u velikoj mjeri promijeniti poslovnu politiku osiguravatelja i reosiguravatelja te pozicionirati i uključiti upravljanje rizicima u svaki segment njihova poslovanja.

Damir Zorić, predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje, na međunarodnoj znanstveno stručnoj konferenciji Dani hrvatskog osiguranja 2015., koja se održala prošlog tjedna u Opatiji, istaknuo je kako su osiguravatelji trenutačno u fazi velikog regulatornog usklađivanja te u potrazi za novim tržišnim prilikama i nišama.

Šansa za osiguravatelje

Potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Josip Zaher podcrtao je važnost educiranosti gospodarstvenika i prodajnih agenata. “U anketi koju je proveo HGK, gospodarstvenici kao glavne probleme pri odabiru osiguravatelja navode nepoznavanje mogućnosti osiguranja, needuciranost i neprilagođenost ponude potrebama gospodarstva”, kazao je Zaher ocijenivši da hrvatsko tržište osiguranja uvelike kaska za EU-om. Bruto premija u BDP-u 2014. iznosila je 2,6 posto, dok je prosjek EU-a 7,7 posto.

Prema njegovim riječima, najnovije istraživanje GfK-a pokazuje da su dvije trećine građana osigurane, a da čak njih 82 posto i dalje nema osobno osiguranje. “Upravo je tu šansa za osiguravatelje koje je pogodila liberalizacija tržišta automobilske odgovornosti i posljedični pad cijena osiguranja za 33 posto”, smatra Zaher.

Petar-Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, smatra kako su se osiguravateljske kuće u Hrvatskoj uspjele vrlo dobro prilagoditi odredbama nove regulative. “No, nećemo imati razumijevanja za kršenje propisa”, naglasio je Matek koji smatra da će se, sudeći po nekim pokazateljima, nastaviti konsolidacija tržišta, uz nove proizvode.

Veća transparentnost

“Po novim pravilima možemo očekivati veću razinu transparentnosti sektora osiguranja, suradnju nadzornog tijela i osiguravatelja s ciljem postizanja zaštite potrošača i primjerenog razvoja sektora osiguranja. Solvency II je suvremeni pristup regulaciji i nadzoru društava osiguranja koji ih približava ostatku financijskih sektora”, istaknuo je Karel Van Hulle, arhitekt Solvencyja II. “Zbog nove regulative neki će osiguravatelji nestati s tržišta, što smatram dobrim. Također, smatram da nadzorna tijela trebaju biti poput prijatelja s kojim se može razgovarati kako bi se našlo rješenje nekog problema”, naglasio je.

Promjena portfelja proizvoda

Za vrijeme konferencije koju je pokrenuo HGK, a koju od 2014. suorganizira i HUO, održan je i panel Izazovi i prilike promijenjenog okruženja osiguravatelja. Boris Galić, predsjednik Uprave Allianza, istaknuo je kako je promjena portfelja proizvoda puno važnija od toga tko će kome uzeti klijenta. Gordana Letica, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hanfe, smatra da osiguravateljski proizvodi danas trebaju imati i neke druge komponente. “Najavljuje se uvođenje nekih složenih proizvoda. Hanfa smatra kako potencijalni klijenti moraju znati koji proizvod kupuju i stoga oni ne smiju biti prekomplicirani”, napomenula je Gordana Letica ocijenivši da na tržištu ima mjesta za onoliko osiguravateljskih kuća koliko ih se može prilagoditi.

I Igor Pureta, predsjednik Uprave Grawea Hrvatska, je mišljenja da klasični proizvodi više nisu primjereni već ih se treba prilagoditi novim tržišnim uvjetima. Svi izazovi okruženja osiguravatelja su i prilike. 

Sudionici panela bili su optimistični glede budućnosti osiguranja s obzirom na njihovu ulogu pružanja sigurnije budućnosti i rješenja za rizike kojima smo izloženi. 

 Životna osiguranja i dalje rastu

U Hrvatskoj je 25 društava za osiguranje od siječnja do kraja rujna zaračunalo ukupnu bruto premiju od 6,72 milijarde kuna, što je za 2,43 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. U neživotnim osiguranjima, ona iznosi 4,5 milijardi kuna i manja je za 2,65 posto. Najzastupljenija vrsta osiguranja i dalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, sa zaračunatom bruto premijom od 1,6 milijardi kuna, a koja je na godišnjoj razini manja za čak 14,32 posto.

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija, koja kontinuirano raste, iznosi gotovo 2,2 milijarde kuna i veća je 15,04 posto. Ovdje najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom od 1,9 milijardi kuna, što je više za 10,83 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju kumulativni podaci Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO).

Boris Odorčić

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb